Acatar - spray do nosa

13.49 13,49 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
40954
Opis produktuAcatar Control
aerozol do nosa, roztwór - 15ml.

Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml (0,05%)

OTC - lek wydawany bez recepty.
SKŁAD

Jeden ml roztworu zawiera:

substancję czynną: 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku; substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glikol propylenowy, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, wodę oczyszczoną.


WSKAZANIA

Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.


DAWKOWANIE

Acatar jest przeznaczony wyłącznie do stosowania donosowego.

Jedno opakowanie produktu leczniczego nie powinno być używane przez więcej niż jedną osobę.

Acatar może być stosowany tylko u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: należy podawać po jednej dawce preparatu Acatar do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: należy podawać po jednej dawce preparatu Acatar do każdego otworu
nosowego 2 razy na dobę.

Stosować jedynie przez krótki okres 3 do 5 dni. Nie przekraczać zaleconego dawkowania. Nie stosować dłużej niż 5 dni.

Preparatu Acatar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Sposób podawania:

Trzymaj ąc głowę w pozycji pionowej (nie odchylaj ąc jej do tyłu) należy umieścić koniec aplikatora w otworze nosowym, nie blokując przy tym całkowicie jego światła. Następnie szybko i energicznie nacisnąć dozownik, wykonując jednocześnie lekki wdech przez nos.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia.

Często (≥1/100 do < 1/10): uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i
kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.
W rzadkich przypadkach, po ustąpieniu działania, może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (przekrwienie reaktywne).
Ze względu na obecność chlorku benzalkoniowego lek może wywołać podrażnienie błony śluzowej nosa.
Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) . Może ono wystąpić już po 5 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.

Zaburzenia układu nerwowego.

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe.

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): kołatanie serca, tachykardia i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu preparatu.


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Jaskra z wąskim kątem przesączania.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Lek można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka w przypadku:

• jednoczesnego stosowania leków, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi;

• zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza jaskra z wąskim kątem przesączania;

• ciężkich chorób układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);

• występowania guza chromochłonnego;

• zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca);

• u osób w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko nasilonych działań
ogólnoustroj owych.

Należy unikać długotrwałego stosowania i przedawkowania.

Długotrwałe stosowanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może prowadzić do
osłabienia ich działania.

Nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i
reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) .

Acatar zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.


INTERAKCJE

Przedawkowanie lub doustne zażycie produktu leczniczego, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO jednocześnie lub bezpośrednio przed zastosowaniem produktu Acatar może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.


CIĄŻA

W okresie ciąży i karmienia piersią preparat może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.


PROWADZENIE POJAZDÓW

W przypadku stosowania preparatów zawierających oksymetazolinę przez dłuższy okres lub w dawkach większych niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia objawów ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona.


PRZEDAWKOWANIE

Po przedawkowaniu lub przypadkowym zażyciu doustnym leku, mogą wystąpić następujące objawy:
rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, skurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. Ponadto może również wystąpić: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

Sposób postępowania po przedawkowaniu.

Postępowanie po przedawkowaniu polega na podaniu węgla aktywowanego, wykonaniu płukania żołądka, podaniu tlenu do oddychania. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego należy podać powoli dożylnie 5 mg fentolaminy w 0,9% roztworze chlorku sodu lub doustnie 100 mg fentolaminy. Leki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane. Jeśli konieczne, należy obniżać gorączkę i zastosować leki przeciwdrgawkowe.


PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Termin ważności:

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 miesiąc.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

 

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Katar
Substancja czynna Oxymetazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny US PHARMACIA SP. Z O.O.
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.