Alergo Max

9.99 9,99 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
123970
Opis produktuLaboratoria PolfaŁódź Alergo Max -
tabletki powlekane (10 tabletek)

OTC - lek wydawany bez recepty.

Dystrybutor: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z.o.o.
SKŁAD

Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.


WSKAZANIA

Lek jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką.


DAWKOWANIE

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej: zalecana dawka produktu leczniczego to jedna tabletka raz na dobę.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresach narażenia na alergen.

Dzieci i młodzież: nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących skuteczności desloratadyny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności desloratadyny u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie ma dostępnych danych. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki desloratadyną bez konsultacji z lekarzem powinno trwać nie dłużej niż 10 dni.

Podanie doustne.
Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: w badaniach klinicznych, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu desloratadyny w zalecanej dawce 5 mg na dobę, działania niepożądane wystąpiły u 3% pacjentów więcej niż u tych, którzy otrzymywali placebo. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, zgłaszanymi częściej niż w grupie placebo, były: uczucie zmęczenia (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) i bóle głowy (0,6%). Dzieci i młodzież: w badaniu klinicznym, w którym brało udział 578 osób w wieku od 12 do 17 lat, najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy, który zaobserwowano u 5,9% pacjentów leczonych desloratadyną i u 6,9% pacjentów przyjmujących placebo. Zaburzenia psychiczne - bardzo rzadko: omamy, częstość nieznana: nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne. Zaburzenia układu nerwowego – często: ból głowy, bardzo rzadko: zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki. Zaburzenia serca – bardzo rzadko: tachykardia, kołatanie serca, częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT. Zaburzenia żołądka i jelit – często: suchość w jamie ustnej, bardzo rzadko: bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych - bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, częstość nieznana: żółtaczka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej – częstość nieznana: nadwrażliwość na światło. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej – bardzo rzadko: ból mięśni. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania – często: zmęczenie, bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (takie jak anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka), częstość nieznana: astenia. Dzieci i młodzież: do innych działań niepożądanych zgłaszanych z nieznaną częstością u dzieci i młodzieży w okresie po wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego należały: wydłużenie odstępu QT, arytmia, bradykardia, nietypowe zachowanie i zachowanie agresywne.


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Lek należy stosować ostrożnie w ciężkiej niewydolności nerek.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania desloratadyny u pacjentów, u których w wywiadzie medycznym lub rodzinnym występowały drgawki oraz szczególnie u małych dzieci, ze względu na większą podatność na występowanie nowych drgawek podczas leczenia desloratadyną. Fachowy personel medyczny może rozważyć zakończenie leczenia desloratadyną u pacjentów, u których podczas leczenia wystąpią drgawki.


INTERAKCJE

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji desloratadyny z erytromycyną lub ketokonazolem. Desloratadyna przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną, jednak po wprowadzeniu leku do obrotu, zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem.
Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania jednocześnie z alkoholem.


CIĄŻA

Ciąża - W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Laboratoria PolfaŁódź ALERGO MAX w okresie ciąży.


PROWADZENIE POJAZDÓW

Nie przypuszcza się, aby lek stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność zaleca się, aby pacjenci powstrzymali się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują oni na ten lek.


PRZEDAWKOWANIE

Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. 3 Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź ALERGO MAX, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 

Informacje dodatkowe
  • KategoriaPreparaty doustne
  • Opakowanie10 tabl.
  • Substancja czynna: Desloratadinum
  • Dawka: 5 mg
  • Typ Leku: OTC
  • Podmiot odpowiedzialny: BIO-PROFIL POLSKA SP. Z O.O.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.