Allegra 120 mg Alergia Katar Sienny 10 Tabletek

Produkt dostępny

Allegra 120 mg Alergia Katar Sienny 10 Tabletek Allegra 120 mg Alergia Katar Sienny 10 Tabletek
11,11 zł
Produkt dostępny

Opis produktu

Allegra lek antyhistaminowy na alergię 10 sztuk

Katar, kichanie, łzawienie oczu, uczulenie. Masz wrażenie, że to o Tobie, bo rozpoznajesz objawy alergii? I przeważnie czekasz, aż same miną? Nic bardziej mylnego. Jeśli masz alergię wziewną lub katar sienny, objawy, które masz co roku, same nie miną. W zależności od okresu pylenia, to na co jesteś uczulony, może zmieniać czas wystąpienia objawów alergii. Śledź kalendarz pylenia, aby zareagować w jak najlepszym czasie i uniknąć uciążliwych objawów, korzystając z odpowiedniego leku na alergię. Pomóc ci może Allegra - nowoczesny lek antyhistaminowy w formie tabletek na alergię, który znosi wszystkie uciążliwe objawy zarówno ze strony nosa jak i oczu.

WSKAZANIA
Leczenie objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa):

- kichanie,

- swędzenie nosa

- uczucie zatkanego nosa,

- katar,

- swędzenie, zaczerwienienie, łzawienie oczu.

DZIAŁANIE
Feksofenadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, blokującym receptory H1, nie wywierającym działania sedatywnego.

 Jest mało prawdopodobne, aby Allegra wpływała na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i wykonywanie zadań wymagających koncentracji.

GŁÓWNE BENEFITY I WŁAŚCIWOŚCI

- Działa przez 24 godziny

- Działa na 6 objawów alergii

- Działanie rozpoczyna się już w ciągu godziny

- Nie powoduje spadku koncentracji

SKŁAD
- Każda tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku
- Substancje pomocnicze: Kroskarmeloza sodowa, Skrobia kukurydziana żelowana, Celuloza mikrokrystaliczna, Magnezu stearynian; Skład otoczki: Hypromeloza, Hypromeloza, Powidon, Tytanu dwutlenek, Krzemionka koloidalna bezwodna, Makrogol 400, Tlenek żelaza czerwony, Tlenek żelaza żółty.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:  1 tabletka dziennie przed posiłkiem

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości  występowania.

Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt  często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000),  nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W badaniach klinicznych u dorosłych zgłaszane były następujące działania niepożądane z częstością występowania podobną do obserwowanej w grupie otrzymującej placebo: 

- Zaburzenia układu nerwowego

Często (≥1/100 do <1/10): bóle głowy, senność, zawroty głowy 

- Zaburzenia żołądka i jelit

Często (≥1/100 do <1/10): nudności 

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): zmęczenie 

U dorosłych zgłaszane były następujące działania niepożądane zebrane z obserwacji w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

- Zaburzenia układu immunologicznego reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji 

- Zaburzenia psychiczne bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny 

- Zaburzenia serca tachykardia, kołatanie serca 

- Zaburzenia żołądka i jelit biegunka 

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej  wysypka, pokrzywka, świąd

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania feksofenadyny chlorowodorku w dawce 120 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania feksofenadyny chlorowodorku u kobiet w ciąży.

Ograniczone dane z badań na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Feksofenadyny chlorowodorku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących stężenia feksofenadyny w mleku kobiecym po podaniu feksofenadyny chlorowodorku. Jednak podczas stosowania terfenadyny stwierdzono obecność feksofenadyny w mleku matki. Dlatego nie zaleca się stosowania feksofenadyny chlorowodorku u kobiet karmiących piersią.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Dane dotyczące stosowania są ograniczone. W tych grupach pacjentów feksofenadyny chlorowodorek należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Pacjenci  z chorobą układu krążenia 

Należy ostrzec, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może wiązać się z wystąpieniem takich działań niepożądanych, jak: tachykardia i kołatanie serca.

Allegra zawiera sód 

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od  sodu”.  

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

D-65926 Frankfurt nad Menem

Niemcy

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Informacje dodatkowe

Kategoria
Opakowanie
Opakowanie 10 tabl.
Substancja czynna: Fexofenadini hydrochloridum
Typ leku: OTC - lek bez recepty
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Dostępność w Aptekach

Allegra 120 mg Alergia Katar Sienny 10 Tabletek

Allegra 120 mg Alergia Katar Sienny 10 Tabletek

Ceny w sklepie online i stacjonarnie mogą się różnić.