Alugastrin

14.99 14,99 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
p_2065
Opis produktuAlugastrin
- tabletki o smaku miętowym.

OTC - lek wydawany bez recepty.


SKŁAD

Każda tabletka zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węglanu.


WSKAZANIA

Objawowo:

- w nadkwaśności soku żołądkowego;

- w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne);

- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.


DAWKOWANIE

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie z częstością występowania. Konwencja MedDRA dotycząca częstości:

- bardzo często (  1/10); często (  1/100 do  1/10); niezbyt często (  1/1 000 do  1/100); rzadko (  1/10 000 do  1/1 000); bardzo rzadko (  1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów według MedDRA, Częstość występowania, Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania.

rzadko

(przy długotrwałym stosowaniu lub podawaniu dużych dawek, jako objaw ubytku fosforu)

- ciągłe zaparcia utrata apetytu

- niezwykła utrata masy ciała osłabienie mięśni

niezbyt często

- białawe zabarwienie kału

Zaburzenia żołądka i jelit.

często

- kredowy posmak łagodne zaparcia skurcze żołądka

niezbyt często

- nudności lub wymioty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej.

rzadko

(przy długotrwałym stosowaniu lub podawaniu dużych dawek, jako skutek utraty fosforanów)

- osteomalacja i osteoporoza(bóle kości, puchnięcie nadgarstków lub kostek)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność nerek.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.

Podawanie produktu leczniczegodzieciom poniżej 6 lat musi być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem, określającym przyczynę dolegliwości.

Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek produktu leczniczego może doprowadzić do hipofosfatemii, gdyż glin zawarty w preparacie wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki. Lek zawiera 57 - 114 mg sodu na dawkę, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


INTERAKCJE

Węglan dihydroksyglinowo-sodowy wpływa na wchłanianie z przewodu pokarmowego niektórych produktów leczniczych podawanych doustnie:

- w przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów receptorów H 2 , Alugastrin należy przyjmować na 1/2 - 1 godziny przed podaniem tych produktów leczniczych lub po ich podaniu;

- może zmniejszać wchłanianie fenytoiny; należy ją przyjmować na 2 - 3 godziny przed lub po podaniu produktu leczniczego Alugastrin;

- może zmniejszać wchłanianie fluorochinolonów; Alugastrinnależy przyjmować nie wcześniej niż po 2 godzinach od podania produktów leczniczych z tej grupy;

- może zmniejszać wchłanianie i obniżać stężenie glikozydów naparstnicy w osoczu; należy zachować kilkugodzinną przerwę między ich przyjęciem, a przyjęciem produktu leczniczego Alugastrin;

- może znacznie zmniejszać wchłanianie ketokonazolu; Alugastrinnależy przyjmować nie wcześniej niż po 3 godzinach od podania ketokonazolu;

- w przypadku alkalizacji moczu wywołanej przez węglan dihydroksyglinowo-sodowy, może nastąpić zwiększenie wydalania salicylanów i tym samym obniżenie ich poziomu w surowicy.

U pacjentów przyjmujących salicylany jednocześnie z dużymi dawkami produktu leczniczego

Alugastrin, dawkowanie salicylanów należy odpowiednio skorygować;

- jednoczesne stosowanie sukralfatu z węglanem dihydroksyglinowo-sodowym może powodować zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentów z wrzodem dwunastnicy. Mimo tego, jednoczesne podawanie nie jest zalecane, gdyż węglan dihydroksyglinowo-sodowy może zmniejszać wiązanie sukralfatu z błoną śluzową; Alugastrinnależy przyjmować na 1/2 godziny przed lub po przyjęciu sukralfatu. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, jednoczesne przyjmowanie tych produktów leczniczych może spowodować zatrucie glinem;

- może zmniejszać wchłanianie tetracyklin, gdyż tworzy z nimi nierozpuszczalne kompleksy; Alugastrinnależy przyjmować na 3-4 godziny przed lub po podaniu produktów leczniczych z grupy tetracyklin;

- jednoczesne stosowanie z produktem leczniczym Alugastrinpreparatów doustnych żelaza należy maksymalnie rozdzielić w czasie.


CIĄŻA

Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności. Nie stosować długotrwale ani w dużych dawkach.


PROWADZENIE POJAZDÓW

Produkt leczniczy Alugastrinnie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


PRZEDAWKOWANIE

Może wystąpić biegunka, obrzęk stóp i podudzi.


Dystrybutor : Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Zgaga
Substancja czynna Dihydroxyaluminii natrii carbonas
Podmiot odpowiedzialny BIO-PROFIL POLSKA SP. Z O.O.
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.