Calcium Hasco Allergy - syrop

9.49 9,49 zł
Brak w magazynie
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
86537
Opis produktuCalcium Hasco Allergy
115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop - 150ml.

Postać : Syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych.


TYP LEKU   

OTC – lek wydawany bez recepty.


SUBSTANCJA CZYNNA  

100 ml syropu zawiera :

  • Calcii glubionas anhydricus (wapnia glukonolaktobionianu bezwodnego) 29,4 g
  • Calcii lactobionas dihydricus (wapnia laktobionianu dwuwodnego) 6,4 g
    co odpowiada 2,31 g jonów wapniowych.

5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapniowych.


WSKAZANIA

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.


DAWKOWANIE     

Dorośli : 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci : do 6 lat:  5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

              od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Syrop należy odmierzać za pomocą załączonej miarki.

Sposób podawania - podanie doustne.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE     

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit.

Rzadko: zaparcia, biegunka.

U osób z zaburzeniami czynności nerek, podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: nudności, bóle brzucha, bóle kości i osłabienie mięśni.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl


PRZECIWWSKAZANIA   

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (Sacharoza, Sodu benzoesan (E 211), Kwas cytrynowy jednowodny (E 330), Woda oczyszczona)

Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, hiperwitaminozą D), zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria), ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób leczonych dużymi dawkami witaminy D należy monitorować stężenie wapnia we krwi.

Między podaniem produktów zawierających wapń i antybiotyków z grupy tetracyklin lub związków fluoru należy zachować 3 godziny przerwy.

Syrop Calcium Hasco Allergy zawiera ok. 0,3 g sacharozy w 1 ml (tj. około 1,5 g w 5 ml).

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego."


INTERAKCJE

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia, co sprzyja powstaniu hiperkalcemii. Wysokie dawki jonów wapniowych przyjmowane wraz z glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Doustne podawanie soli wapnia zmniejsza wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium Hasco Allergy oraz wymienionych leków wynosił ok. 3 godzin.


CIĄŻA          

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży pod kontrolą lekarza.

Karmienie piersią.

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią pod kontrolą lekarza.


PROWADZENIE POJAZDÓW

Calcium Hasco Allergy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
      

PRZEDAWKOWANIE

Przedawkowanie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Wystąpienie hiperkalcemii jest mało prawdopodobne, z wyjątkiem pacjentów leczonych dużymi dawkami witaminy D. Postępowanie przy przedawkowaniu polega na obniżeniu stężenia wapnia we krwi, np. przez doustne podawanie fosforanów.
           

           

           

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Preparaty doustne
Substancja czynna Calcii lactob.dih., Calcii glubion.anhydr.
Podmiot odpowiedzialny PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.