Depulol - żel

12.99 12,99 zł
Brak w magazynie
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
23688
Opis produktuDepulol (5% + 5% + 6%), żel 20g.

 TYP LEKU

OTC – lek wydawany bez recepty.

SUBSTANCJA CZYNNA

100 g żelu zawiera:

Olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) - 5,0 g

Olejek rozmarynowy (Rosmarini aetheroleum) - 5,0 g

Balsam peruwiański (Balsamum peruvianum) - 6,0 g


DAWKOWANIE

Produkt stosuje się dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez okres występowania dolegliwości, nacierając niewielką ilością żelu górne partie pleców i klatki piersiowej.

Sposób podania : Podanie na skórę.              


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE       

U osób wrażliwych mogą wystąpić podrażnienia, skórne reakcje alergiczne (rumień), objawy uczulenia np. wysypka, duszności .

Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do astmy. Nie należy stosować w obrębie twarzy, zwłaszcza nosa, ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.

Nie należy stosować na dużą powierzchnię ciała. Nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry (otwarte rany), oparzenia, błony śluzowe, okolice oczu.

Produktu nie powinny stosować osoby ze skłonnością do alergii, w szczególności osoby, u których wystąpiła nadwrażliwość na kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy) lub produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis).

W przypadku wystąpienia podrażnienia, skórnych reakcji alergicznych (rumień), objawów uczulenia np. wysypki, zwłaszcza u dzieci, należy przerwać stosowanie produktu. W przypadku wystąpienia duszności, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Jeśli objawy nie ustąpią, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania u niemowląt i dzieci

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


PRZECIWWSKAZANIA 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

(Karbomer 934 P, Sodu wodorotlenek 30%, Polisorbat 20 , Emulgator Pionier 5300, Woda oczyszczona)

Nie należy stosować preparatu u pacjentów uczulonych na balsam peruwiański lub propolis jak również u dzieci poniżej 6 miesiąca życia.              


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do astmy. Nie należy stosować w obrębie twarzy, zwłaszcza nosa, ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.

Nie należy stosować na dużą powierzchnię ciała. Nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry (otwarte rany), oparzenia, błony śluzowe, okolice oczu.

Produktu nie powinny stosować osoby ze skłonnością do alergii, w szczególności osoby, u których wystąpiła nadwrażliwość na kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy) lub produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis).

W przypadku wystąpienia podrażnienia, skórnych reakcji alergicznych (rumień), objawów uczulenia np. wysypki, zwłaszcza u dzieci, należy przerwać stosowanie produktu. W przypadku wystąpienia duszności, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Jeśli objawy nie ustąpią, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania u niemowląt i dzieci.


INTERAKCJE    

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.


CIĄŻA 

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.


PROWADZENIE POJAZDÓW       

Brak danych na temat wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.          


PRZEDAWKOWANIE

Dotychczas brak jest danych dotyczących przedawkowania produktu. Istnieją doniesienia dotyczące pojedynczych przypadków przedawkowania po zastosowaniu zewnętrznym zawartego w produkcie olejku eukaliptusowego: spowolnienie mowy, ataksja, osłabienie mięśni, utrata przytomności.


               

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Środki na przeziębienie dla dzieci
  • Efekt - ułatwia oddychanie oraz odkrztuszanie wydzieliny
Substancja czynna Balsamum peru., Eucalypti ol., Rosmarini ol.
Podmiot odpowiedzialny PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.