Fenspogal

17.99 17,99 zł
Brak w magazynie
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
79665
Opis produktu

Fenspogal Syrop 150 ml

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku fenspirydu

Wskazania:
Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Dawkowanie:
Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg/kg masy ciała na dobę, tj:
- o masie ciała poniżej 10 kg: 10 do 20 ml syropu na dobę;
- o masie ciała powyżej 10 kg: 30 do 60 ml syropu na dobę.
Dorośli: 45 do 90 ml syropu na dobę.
Do stosowania doustnego. Syrop naleŜy dozować za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

Interakcje:
Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami.
Ze względu na przeciwhistaminowe działanie fenspirydu, moŜna jednak spodziewać się interakcji z barbituranami, innymi lekami przeciwhistaminowymi, lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami monoaminooksydazy oraz alkoholem.

Działania niepożądane:
W obrębie każdej grupy układów i narządów, działania niepożądane zostały wymienione według następującej klasyfikacji:
Bardzo często (≥1/10)
Często (≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100)
Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)
Bardzo rzadko (<1/10 000)
Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
− zaburzenia żołądka i jelit: częstość nie znana: zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu
− zaburzenia układu nerwowego: częstość nie znana: senność
− zaburzenia serca: rzadko: umiarkowana tachykardia ustępująca po zmniejszeniu dawki
− zaburzenia układu immunologicznego:  rzadko: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk Quinckego, rumień trwały.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ciąża:
W badaniach wykonanych na zwierzętach zaobserwowano u dwóch gatunków zwierząt (szczury i króliki) przypadki występowania rozszczepu podniebienia u płodów. Obecnie brak danych klinicznych dotyczących możliwości wywoływania przez fenspiryd działania toksycznego na płód lub wad rozwojowych w przypadku podawania produktu leczniczego w czasie ciąży. Z tego względu, nie zaleca się stosowania fenspirydu w czasie ciąży, chociaż rozpoznanie ciąży w czasie przyjmowania fenspirydu nie uzasadnia jej przerwania.
Brak danych dotyczących przenikania fenspirydu do mleka matki. Z tego względu, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów:
Ze względu na działanie przeciwhistaminowe moŜe wystąpić senność, dlatego produkt leczniczy moŜe zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Informacje dodatkowe
  • KategoriaKaszel
  • Opakowanie150 ml (butelka)
  • Substancja czynna: Fenspiridum
  • Dawka: 2 mg/ml
  • Typ Leku: OTC
  • Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.