Inovox Express smak pomarańczowy

11.49 11,49 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
p_2150
Opis produktuInovox Express - smak pomarańczowy,
pastylki twarde.

OTC - lek wydawany bez recepty.
SKŁADNIKI

Lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy : 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg.


WSKAZANIA

Łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.


DAWKOWANIE

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 pastylka co 2-3 godziny, w razie potrzeby, maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin (maksymalnie 4 pastylki u młodzieży).

Dzieci i młodzież.

Nie stosować produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


SPOSÓB PODAWANIA

Produkt przeznaczony do stosowania w jamie ustnej.

Pastylkę powoli rozpuszczać w jamie ustnej, nie umieszczać pomiędzy dziąsłem a policzkiem.

Nie stosować produktu leczniczego przed posiłkiem lub wypiciem napoju.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego dłużej niż 5 dni.

Osoby w podeszłym wieku:

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Inovox Express smak pomarańczowy u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W okresie stosowania produktu zgłaszano następujące działania niepożądane dla skojarzenia substancji czynnych zawartych w tym produkcie leczniczym:

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (≥1/10 000 do ≤1/1000): reakcje nadwrażliwości (pieczenie, świąd), obrzęk naczynioruchowy, pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak.


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ze względu na zawartość lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy przestrzegać wskazanego dawkowania: przyjmowanie produktu w dużych dawkach lub zbyt często może wpływać na układ nerwowy w wyniku przenikania leku do krwi, co może wywoływać drgawki lub zaburzenia pracy serca.

Nie zaleca się stosowania produktu dłużej niż 5 dni, ponieważ może on zmieniać naturalną florę bakteryjną w gardle.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 dni, nasilą się lub wystąpią inne objawy, takie jak wysoka gorączka, ból głowy, nudności lub wymioty i wysypka na skórze, należy ocenić stan kliniczny w celu wykrycia zakażeń bakteryjnych (angina, zapalenie migdałków).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u ciężko chorych lub osłabionych osób w podeszłym wieku, ponieważ osoby takie są bardziej wrażliwe na działania niepożądane tego produktu leczniczego.

Produktu nie należy stosować, jeśli w jamie ustnej i gardle występują większe niezagojone rany.

Znieczulenie gardła spowodowane tym produktem leczniczym może doprowadzić do zachłyśnięcia (kaszel podczas jedzenia sugerujący, że pacjent się zadławił). W związku z tym nie należy stosować produktu przed posiłkiem lub wypiciem napoju.

Pacjenci z astmą powinni stosować ten produkt leczniczy pod kontrolą lekarza.

Inovox Express smak pomarańczowy zawiera 1,016 g glukozy w jednej pastylce, co należy wziąć pod uwagę podczas leczenia pacjentów z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz u pacjentów z cukrzycą.

Inovox Express smak pomarańczowy zawiera sacharozę. Nie należy stosować tego produktu leczniczego u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Inovox Express smak pomarańczowy zawiera 1,495 g sacharozy w jednej pastylce, co należy wziąć pod uwagę podczas leczenia pacjentów z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz u pacjentów z cukrzycą.

Inovox Express smak pomarańczowy zawiera terpeny występujące w lewomentolu. Zbyt duże dawki terpenów mogą prowadzić do powikłań neurologicznych, takich jak drgawki u dzieci.

Inovox Express smak pomarańczowy może powodować drętwienie języka i zwiększać ryzyko ugryzienia się. Dlatego należy zachować ostrożność podczas jedzenia i picia gorących pokarmów i napojów. Pacjenta należy poinformować, że miejscowe znieczulenie może zaburzać połykanie, a tym samym zwiększyć ryzyko zachłyśnięcia. Z tego powodu nie należy jeść bezpośrednio po zastosowaniu środków miejscowo znieczulających w obrębie jamy ustnej i gardła.

Pacjentów uczulonych na amidowe środki miejscowo znieczulające należy poinformować o nadwrażliwości krzyżowej na leki amidowe, takie jak lidokaina.

Barwniki: żółcień pomarańczowa i czerwień koszenilowa mogą powodować reakcje alergiczne.


INTERAKCJE

Nie zaleca się stosowania innych środków antyseptycznych jednocześnie lub jeden po drugim ze względu na możliwość interakcji (działanie przeciwstawne, dezaktywacja).

Mimo że dawka lidokainy jest niewielka, ze względu na jej zawartość w produkcie, należy wziąć pod uwagę następujące fakty:

– Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ krwi przez wątrobę, a zatem także szybkość metabolizmu lidokainy, powodując zwiększone ryzyko działań toksycznych.

– Cymetydyna może hamować metabolizm wątrobowy lidokainy, powodując zwiększone ryzyko działań toksycznych.

– Może to powodować nadwrażliwość krzyżową na inne amidowe środki miejscowo znieczulające.

– Leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak meksyletyna i prokainamid, mogą wywoływać interakcje farmakokinetyczne lub farmakodynamiczne.

– Izoenzymy CYP1A2 i CYP3A4 cytochromu P450 biorą udział w powstawaniu MEGX, farmakologicznie aktywnego metabolitu lidokainy, dlatego inne leki, takie jak fluwoksamina, erytromycyna i itrakonazol, mogą zwiększać stężenie lidokainy w osoczu krwi.


CIĄŻA

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu Inovox Express smak pomarańczowy podczas ciąży.

Duża liczba danych dotyczących miejscowego stosowania lidokainy w czasie ciąży nie wskazuje na zwiększone ryzyko wad wrodzonych. Lidokaina przenika przez łożysko, jednak jej wchłanianie jest bardzo małe ze względu na małą dawkę. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na reprodukcję.

Nie ma danych dotyczących stosowania amylometakrezolu i alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego jako substancji farmakologicznie czynnych w czasie ciąży. Ze względu na brak udokumentowanego doświadczenia dotyczącego stosowania, nie zaleca się przyjmowania produktu Inovox Express smak pomarańczowy podczas ciąży.

Karmienie piersią.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu Inovox Express smak pomarańczowy w okresie karmienia piersią. Lidokaina przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Ze względu na małą dawkę nie przewiduje się wpływu lidokainy na niemowlę. Nie ma danych dotyczących przenikania amylometakrezolu i alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego do mleka kobiecego. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu Inovox Express smak pomarańczowy, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność.

Nie ma danych dotyczących wpływu lidokainy, amylometakrezolu i alkoholu 2,4dichlorobenzylowego na płodność.


PROWADZENIE POJAZDÓW

Ten produkt leczniczy nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


PRZEDAWKOWANIE

Nie przewiduje się problemów związanych z przedawkowaniem.
W przypadku wchłaniania ogólnoustrojowego może wystąpić przemijające pobudzenie OUN, a następnie zahamowanie czynności OUN (senność, utrata przytomności) i zahamowanie czynności układu sercowonaczyniowego (niedociśnienie, spowolnione lub nieregularne bicie serca).

Nie zaleca się długotrwałego stosowania tego produktu (dłużej niż 5 dni), ponieważ może on zmieniać naturalną florę bakteryjną w gardle.

Dzieci i młodzież.

Stosowanie produktu u dzieci w wieku poniżej 6 lat w dużych dawkach i długotrwale może powodować drgawki.

Objawy.

Biorąc pod uwagę niewielką zawartość substancji czynnych przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

W przypadku nieprawidłowego stosowania (znacznie większe dawki, zmiany dotyczące błon śluzowych), może dojść do przedawkowania. Przejawem tego jest początkowo nadmierne znieczulenie górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić reakcje ogólnoustrojowe ze względu na wchłanianie lidokainy. Najcięższe działania niepożądane lidokainy obejmują zatrucie ośrodkowego układu nerwowego (bezsenność, niepokój, podniecenie i depresja oddechowa) i układu sercowo-naczyniowego; może również wystąpić methemoglobinemia.

Leczenie.

W przypadku przedawkowania, można rozważyć wywołanie wymiotów i (lub) płukanie żołądka (w ciągu jednej godziny) w przypadku potencjalnie ciężkiego zatrucia. Dodatkowe działania stosuje się tylko wspomagająco, w zależności od występujących objawów.

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Ból gardła i chrypka
Substancja czynna Alcohol benz, Amylmetacresolum, Lidocainum
Podmiot odpowiedzialny US PHARMACIA SP. Z O.O.
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.