Magne B6

16.99 16,99 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
26666
Opis produktu

Magne B6

To lek bez recepty przeznaczony dla osób odczuwających objawy niedoboru magnezu np. drżenie powiek, nerwowość, kurcze mięśni.

Wskazania:
Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:
- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu
- objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca)
- kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.
Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.
W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek , jednoczesne stosowanie lewodopy.

Dawkowanie:
Dorośli: 6 - 8 tabletek na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłków.
Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała ok. 20 kg): 4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.
Do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyżej. Dostępne są inne postaci produktu leczniczego, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody.
Zazwyczaj kuracja trwa 1 miesiąc.

Interakcje:
Produktu leczniczego Magne B6 nie należy podawać z następującymi lekami:
- lewodopa (stosowana bez inhibitora obwodowej dopadekarboksylazy), gdyż pirydoksyna osłabia jej działanie.
- fosforany lub sole wapnia, substancje te hamują wchłanianie magnezu w jelitach.
- doustne tetracykliny, dawki doustnej tetracykliny i magnezu powinny być podawane w odstępie co najmniej 3 godzin, ponieważ magnez zmniejsza wchłanianie tetracyklin w przewodzie pokarmowym.

Środki ostrożności:
W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu.
Produkt leczniczy Magne B6 zawiera sacharozę i dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi. Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, wibracje w dystalnych częściach kończyn, a także stopniowo postępującą ataksję sensoryczną (zaburzenia koordynacji). W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Ciąża:
Kliniczne doświadczenia i stosowanie produktu leczniczego Magne B6 u wystarczająco dużej liczby ciężarnych kobiet nie ujawniły toksycznego i teratogennego działania magnezu. Produkt można stosować u ciężarnych kobiet tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią: każdy ze składników, zarówno magnez jak i witamina B6, może być stosowany w czasie karmieniem piersią. Odpowiednia dawka magnezu to 30 mg na dobę dla niemowląt w wieku od 0 do 6 miesięcy i 75 mg na dobę dla niemowląt w wieku od 7 do 12 miesięcy.
Uważa się, cytując niektórych autorów, że odpowiednia dawka pirydoksyny dla niemowląt to 0,1 mg na dobę. Zaleca się, aby kobiety karmiące piersią stosowały pirydoksynę w dawce maksymalnie 20 mg na dobę. Przegląd dostępnych danych dotyczących stosowania magnezu i pirydoksyny w dawkach terapeutycznych u kobiet karmiących nie wykazał żadnych powodów do obaw dotyczących bezpieczeństwa.


Działania niepożądane:
Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.
Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Działania niepożądane występują rzadko.
Czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry.
Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne.


Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
  • KategoriaMagnez
  • Opakowanie50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)
  • Substancja czynna: Pyridoxini hydrochl., Magnesii lactas
  • Dawka: 0,048g Mg2++5mg
  • Typ Leku: OTC
  • Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.