REGULAMIN AKCJI „MEGA OKAZJE W SUPER-PHARM 11.04 - 24.04.2019”

1. Zasady ogólne


1.1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000753181, NIP 521-38-42-837, REGON 381581504, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwany dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na sprzedaży w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w punktach sprzedaży Organizatora (dalej „Promocja”). Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora.
1.4. Promocja obowiązuje w terminie 11.04-24.04.2019 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, przy czym produkty objęte Promocją są oferowane na określonych warunkach, wskazanych w pkt. 2.1 Regulaminu.
1.5. Promocja obowiązuje wyłącznie we wszystkich stacjonarnych drogeriach Super-Pharm na terenie Polski. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm i nie obowiązuje on-line.
1.6. Produkty objęte Promocją będą dostępne w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ale nie dłużej niż do wyczerpania zapasów danego produktu objętego Promocją.

2. Warunki Promocji


2.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia w niej udziału w czasie trwania promocji (dalej „Uczestnik”). Mechanizm promocji polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów z całej oferty drogerii Super-Pharm, za minimalną kwotę 29,99 zł, Uczestnik może zakupić w promocyjnej cenie trzy sztuki, spośród sześciu dostępnych produktów biorących udział w promocji „ Mega Okazje w Super-Pharm 11.04-24.04.2019” i są to:
Nutella krem czekoladowo-orzechowy, 350 g w cenie 4,99; Lipton Yellow Label herbata czarna, 100 szt. w cenie 7,99; Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna, 200 g w cenie 9,99; Ptasie Mleczko waniliowe, 380 g w cenie 5,99; Tchibo Family kawa mielona, 250 g w cenie 3,99; Toffifee czekoladki, 125 g w cenie 3,99.
Uczestnik nie ma możliwości zakupu kolejnych trzech sztuk produktów „ Mega Okazje w Super-Pharm 11.04-24.04.2019” przy wielokrotności kwoty 29,99 na jednym paragonie. Promocja nie obowiązuje w aptece i sklepie on-line.
2.2. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów w trakcie obowiązywania Promocji, nie ma możliwości nabycia produktów w cenach promocyjnych w późniejszym terminie.
2.3. W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).
2.4. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Reklamacje


3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją „Mega Okazje w Super-Pharm 21-27.02.2019”. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Mega Okazje w Super-Pharm 11.04-24.04.2019” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
3.2. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
3.3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Super-Pharm Holding Sp. z o. o. określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej https://www.superpharm.pl/.

4. Postanowienia końcowe


4.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej superpharm.pl
4.2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
4.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 11.04-24.04.2019

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie

Zezwolenie nr FA.KR.8240-Z-361-153/2004, wydane w dniu 08.03.2005r., przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.