OBOWIĄZEK INFOMACYJNY DLA FORMULARZY KONTAKTOWYCH SPP

Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083512, NIP: 5252175977, REGON: 016317049.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: ochronadanych@superpharm.pl lub
  • korespondencyjnie na adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzielenie odpowiedzi osobie, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do obsługi sprawy będącej przedmiotem korespondencji.

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu oraz podwykonawcy obsługującego komunikację z Klientem (np. Infolinia).

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, o ile realizacja takiego żądania nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20.10.2010r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi.