Paracetamol 500mg - tabletki

2.49 2,49 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
p_2153
Opis produktuLaboratoria PolfaŁódź PARACETAMOL – tabletki.

OTC – lek wydawany bez recepty.
SKŁAD

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.


WSKAZANIA

Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych. Gorączka np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.


DAWKOWANIE

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

doustnie 1 lub 2 tabletki co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa:

- przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) - 8 tabletek w dawkach podzielonych;

- przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) - 5 tabletek w dawkach podzielonych.

Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane podzielone zostały zgodnie z częstością występowania. Konwencja MedDRA dotycząca częstości:

bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA, Częstość występowania, Działanie niepożądane.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego.

Bardzo rzadko

 - zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych.

Bardzo rzadko

- powiększenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej.

Rzadko

- pokrzywka, rumień, zapalenie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit.

Niezbyt często

- wymioty, biegunka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania: {aktualne dane teleadresowe }


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

Choroba alkoholowa.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Lek zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Długotrwałe leczenie (dorośli powyżej 10 dni) należy prowadzić tylko pod kontrolą lekarską.

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

Lek należy ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol. W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych.

Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.


INTERAKCJE

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Zwłaszcza należy poinformować o przyjmowaniu: - leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w razie długotrwałego stosowania; - chloramfenikolu (antybiotyku) - wydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksyczności, - ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów (leków stosowanych przeciwdrgawkowo i uspokajająco) - ryzyko uszkodzenia wątroby;  inhibitorów MAO (leków stosowanych w psychiatrii i neurologii, np. fenelzyna) - ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i gorączki; - leków wzmagających perystaltykę (przemieszczanie się pokarmu i produktów trawienia w przewodzie pokarmowym), - leków hamujących perystaltykę - opóźnienie wchłaniania paracetamolu; - leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny) - nasilenie działania przeciwzakrzepowego oraz ryzyko wystąpienia krwawień; - zydowudyny (leku przeciwwirusowego) - nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny. U osób nadużywających alkoholu może dojść do uszkodzenia wątroby. może wystąpić zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby.


CIĄŻA

W okresie ciąży i karmienia piersią lek stosować tylko w razie zdecydowanej konieczności.


PROWADZENIE POJAZDÓW

Paracetamol Polfa-Łódź nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.


PRZEDAWKOWANIE

Postępowanie po przedawkowaniu należy rozpocząć najszybciej jak jest to możliwe:

W razie przypadkowego lub zamierzonego zażycia dawki przewyższającej maksymalną dawkę dobową (jednorazowo powyżej 5 g) mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka. Postępowanie po przedawkowaniu należy rozpocząć najszybciej jak jest to możliwe:

• należy wykonać płukanie żołądka (nie podawać węgla aktywowanego, gdyż adsorbuje on podaną doustnie N-acetylocysteinę i zmniejsza jej skuteczność);

• jako antidotum stosować N-acetylocysteinę (do 24 godzin po przedawkowaniu);

• dalsze postępowanie zależy od stężenia paracetamolu we krwi.

Leczenia zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej opieki medycznej.Dystrybutor: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z.o.o

 

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Tabletki przeciwbólowe
Substancja czynna Paracetamolum
Podmiot odpowiedzialny BIO-PROFIL POLSKA SP. Z O.O.
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.