Regulamin akcji
„Hello Summer” w dn. 18.07-21.07.2018r. w drogeriach Super-Pharm
§ 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512 (zwany dalej „Super-Pharm”).
 2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W terminie wskazanym w punkcie 1.7 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną ,,Hello Summer” Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora.
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terenie Polski oraz w wybrane produkty dostępne są również w sklepie online superpharm.pl. Promocja nie dotyczy aptek.
 5. Rabat naliczane są od cen regularnych. Promocje nie łączą się. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi. Promocją nie są objęte są zestawy oraz opakowania promocyjne.
 6. Promocja obowiązuje tylko w dniach 18.07-21.07.2018r. lub do wyczerpania zapasów w drogeriach Super-Pharm. Nie dotyczy aptek.
§ 2. Warunki akcji
 1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia w niej udziału i nabędzie określony produkt biorący udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”). Oferta na dermokosmetyki La Roche- Posay dostępna jest tylko dla posiadaczy Karty LifeStyle.
 2. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w pkt. 1.7. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 6 produktów z każdej promocji. Wyjątkiem jest promocja na pieluszki Pampers Premium Care – limit przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 2 opakowania.
 4. Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez cały okres Promocji niezależnie od miejsca i czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji. W przypadku zakupienia większej ilości niż 6 sztuk produktów z jednej promocji lub 2 sztuk opakowań w przypadku promocji na pieluszki Pampers Premium Care, na kolejne produkty z tej samej promocji zostanie naliczona aktualnie obowiązująca cena bez rabatu.
 5. Promocja ,,Hello Summer” obejmuje:
  1. -40% z kartą LifeStyle na wszystkie dermokosmetyki marki La Roche-Posay (cała marka). Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
  2. -30% na wszystkie kosmetyki do opalania i po opalaniu marek Nivea, Bielenda, Eveline, Soraya Sun, Kolastyna Sun. Wybrane kosmetyki do opalania i po opalaniu marek Nivea, Soraya, Bielenda obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
  3. -35% na wszystkie produkty do higieny jamy ustnej marki Colgate (cała marka). Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
  4. 36,99 zł za 1 opakowanie Pampers Premium Care, promocja dotyczy rozmiarów 2,3,4,5.
  5. -30% na wszystkie kosmetyki do pielęgnacji włosów marki Biovax. Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
  6. -30% na wszystkie kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów marki Natural Me (cała marka). Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
  7. -30% na wszystkie produkty marki Durex ( cała marka).
 6. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów w trakcie obowiązywania Promocji, nie ma możliwości nabycia produktów w cenach promocyjnych w późniejszym terminie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku na materiałach marketingowych dotyczących Promocji. Zdjęcia prezentowane w materiałach promocyjnych mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian w ofercie objętej Promocją, zarówno co do ilości, ceny oraz rodzaju produktów objętych Promocją.
 9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
§ 3. Reklamacje
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do akcji: ,,Hello Summer” w dn.18.07-21.07.2018r.”
 2. Reklamację można wnieść w okresie trwania akcji oraz w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zakończenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. Uczestnikzostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
§ 4. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest drogeriach Super-Pharm oraz na stronie www.superpharm.pl i w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.07 do dnia 21.07.2018r.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20 października 2010 r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.