R E G U L A M I N
„Mikołajkowa promocja kuponowa” w drogeriach Super-Pharm w dn.01-06.12.2018 r.”

1. Zasady ogólne
1.1 Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.2 Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.5 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną ( zwana dalej ,, Promocja”)mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora, polegającą na :
-wydawaniu kuponów promocyjnych (dalej ,, Kupony”) Klientom, których dowody zakupu (paragony/faktury) spełnią warunki udziału w promocji określone poniżej w dniach 01-06.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów Kuponów.
a) Kupon o wartości 35 zł na następne zakupy w drogerii Super-Pharm wydawany jest Klientom drogerii, którzy zakupią dowolne dermokosmetyki lub/i zestawy świąteczne za kwotę min.150 zł
b) Kupon o wartości 50 zł na następne zakupy w drogerii Super-Pharm wydawany jest Klientom drogerii, którzy zakupią dowolne dermokosmetyki lub/i zestawy świąteczne za kwotę min. 200 zł
c) Kupon o wartości 100 zł na następne zakupy w drogerii Super-Pharm wydawany jest Klientom drogerii, którzy zakupią dowolne dermokosmetyki lub/i zestawy świąteczne za kwotę min. 300 zł
-realizacji Kuponów w dniach 07-24.12.2018 r. w drogeriach Super-Pharm :
a) Kupon 35 zł do realizacji w drogeriach Super-Pharm w dn. 7-24 grudnia na cały asortyment drogerii z wyjątkiem kart podarunkowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt i pieluszek dla dzieci. Obowiązuje przy zakupach za min. 100 zł
b) Kupon 50 zł do realizacji w drogeriach Super-Pharm w dn. 7-24 grudnia na cały asortyment drogerii z wyjątkiem kart podarunkowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt i pieluszek dla dzieci. Obowiązuje przy zakupach za min. 100 zł
c) Kupon 100 zł do realizacji w drogeriach Super-Pharm w dn. 7-24 grudnia na cały asortyment drogerii z wyjątkiem kart podarunkowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt i pieluszek dla dzieci. Obowiązuje przy zakupach za min. 150 zł
1.4. Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach Super-Pharm na terenie Polski.
Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie online na superpharm.pl oraz aptek Super-Pharm.
1.5. Kupony wydawane są w dniach 01-06.12.2018r. lub do wyczerpania zapasów kuponów w drogeriach Super-Pharm. Realizacja kuponów możliwa jest w dniach 07.12-24.12.2018 r. r. w drogeriach Super-Pharm.

2. Warunki akcji
2.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia w niej udziału i nabędzie dermokosmetyki lub/i zestawy świąteczne o wartości min. 150 zł ( kupon 35zł na następne zakupy), min. 200 zł ( kupon 50 zł na następne zakupy), min.300zł ( kupon 100zł na następne zakupy) w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).
2.2 Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w pkt. 1.5.
2.3 Zdjęcia prezentowane w materiałach promocyjnych mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży.
2.4 Organizator zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian w ofercie objętej Promocją, zarówno co do ilości, ceny oraz rodzaju produktów objętych Promocją.
2.5 Realizacja kuponów polega na udzieleniu proporcjonalnego rabatu o łącznej wartości równej kwocie kuponu na produkty zakupione zgodnie z punktem 1.3 regulaminu. Dla produktów będących w promocji rabat naliczany jest od cen promocyjnych. Kupon może być zrealizowany wyłącznie jednorazowo i w pełnej wysokości.
2.5 Kupon nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi i zniżkowymi.
2.6. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie można ich wykorzystać na zakup kart podarunkowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt i pieluch dla dzieci.
2.7. Dermokosmetyki lub/i zestawy świąteczne (pełnowartościowe i w oryginalnych opakowaniach), których zakup upoważnił Klienta do otrzymania Kuponu mogą zostać zwrócone tylko pod warunkiem zwrotu również niewykorzystanego Kuponu promocyjnego i na warunkach określonych w Regulaminie Zwrotu Zakupionych Towarów (regulamin dostępny w drogeriach Super-Pharm i na stronie www.superpharm.pl). W innych przypadkach nie przewiduje się możliwości zwrotu zakupionych produktów.
2.8 Dermokosmetyki lub/i zestawy świąteczne o określonej w Regulaminie wartości muszą znajdować się na jednym dowodzie zakupu ( paragonie/fakturze) który będzie upoważniał do odbioru Kuponu Promocyjnego. Nie jest możliwe łączenie paragonów.
2.9 Kupon nie przysługuje za zakupy dokonane on-line na www.superpharm.pl oraz nie można go zrealizować w sklepie on-line na www.superpharm.pl.
2.10. W przypadku nie wykorzystania Kuponu do 24.12.2018 r., nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności kuponu i wykorzystania go w późniejszym terminie.

3. Reklamacje
3.1.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną „Reklamacja: Mikołajkowa promocja kuponowa w drogeriach Super-Pharm dn.1-6.12.2018 r.” Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości ,,Reklamacja: Mikołajkowa promocja kuponowa w drogeriach Super-Pharm” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej.
3.2. Dla umożliwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz jej uzasadnieniem.
3.3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

4. Postanowienia końcowe.
4.1.Niniejszy Regulamin dostępny jest w drogeriach Super-Pharm i na stronie www.superpharm.pl
4.2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
4.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 1-24.12.2018r.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20.10.2010r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi.