Regulamin Promocji Happy Hours

HAPPY HOURS NA PERFUMY 03-04.07.2018

1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, NIP 525-21-75-977, REGON 016317049, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm”).
1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.6 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach i perfumeriach SuperPharm. Mechanizm promocji: „-15% na perfumy” (dalej „Promocja”) w wybranych godzinach:

- Wtorek 03.07 -15% na perfumy damskie - od godziny 17.00 do godziny 19.00

- Środa 04.07 -15% na perfumy męskie - od godziny 17.00 do godziny 19.00


1.4. Rabat -15% naliczany jest od cen regularnych. Promocja nie dotyczy także gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, opakowań o powiększonych pojemnościach, mini produktów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi.
1.5. Promocja obowiązuje we wszystkich stacjonarnych drogeriach i perfumeriach SuperPharm na terenie Polski, nie dotyczy sklepu online superpharm.pl. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm. 

2. Warunki akcji
2.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia udziału w Promocji i nabędzie określone produkty biorące udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).
2.2. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 6 sztuk produktów.
2.3. Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez cały okres Promocji niezależnie od miejsca i czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez 2 Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji. W przypadku zakupienia większej ilości niż 6 sztuk produktów objętych Promocją, na kolejne produkty zostanie naliczona cena regularna.

3. Reklamacje
3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do akcji: HAPPY HOURS NA PERFUMY 03-04.07.2018” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 
3.2. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą w przypadku wskazania adresu korespondencyjnego.

4. Postanowienia końcowe.
4.1.Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 03-04.07.2018.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20 października 2010r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi.