Syrop z babki lancetowatej - Sirupus Plantaginis

5.99 5,99 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
13696
Opis produktuSirupus Plantaginis, 647 mg/5 ml - Syrop z Babki Lancetowatej

- syrop 125g
TYP LEKU

OTC - lek wydawany bez recepty.


SUBSTANCJA CZYNNA

100 g syropu zawiera:

-   10 g wyciągu płynnego (1:3) z Plantago lanceolata L., folium (liść babki lancetowatej), ekstrahent: etanol 60% (V/V).


WSKAZANIA 

Nieżyt górnych dróg oddechowych.

DZIAŁANIE

  • przeciwzapalne
  • rozkurczowe na mięśnie gładkie górnych dróg oddechowych


DAWKOWANIE

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: po 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 15 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę.     DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie zgłoszono przypadków wystąpienia objawów działań niepożądanych po podaniu Sirupus  Plantaginis.

Znane są przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w babce lancetowatej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, 

tel. +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wykaz substancji pomocniczych: Sacharoza, Woda oczyszczona, Aromat malinowy.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera nie więcej niż 5,5% (m/m) etanolu. 5 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 3,8 ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 9,1 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. 15 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 11,4  ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 27,3 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu.

Obecność etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania produktu u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować produktu u osób z chorobą alkoholową.

Produkt zawiera sacharozę. 5 ml syropu zawiera 3,9 g sacharozy, a 15 ml zawiera 11,7 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Jeśli podczas stosowania leku pojawi się duszność, gorączka lub ropna plwocina należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


INTERAKCJE

Nie są znane.     


CIĄŻA

Ze względu na zawartość etanolu nie jest zalecane stosowanie produktu u kobiet w okresie ciąży.


PROWADZENIE POJAZDÓW

Z uwagi na zawartość etanolu stosowanie produktu może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


PRZEDAWKOWANIE

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania produktu leczniczego Sirupus Plantaginis.

Nie opisywano przypadków przedawkowania ani objawów towarzyszących przedawkowaniu składników zawartych w babce lancetowatej.

               

                

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Kaszel
Substancja czynna Plantaginis folium extractum
Podmiot odpowiedzialny PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.