Theraflu Max Grip

21.49 21,49 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
p_2218
Opis produktu

           


Theraflu Max Grip -
10 saszetek.
TYP LEKU

OTC - lek wydawany bez recepty, proszek do sporządzania roztworu doustnego o smaku owoców leśnych i mentolu.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.


SUBSTANCJA CZYNNA

1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny.


WSKAZANIA

Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia:

  • gorączki, bólu głowy, bólu gardła, niedrożności przewodów nosowych i zatok przebiegającej z bólem.

Produkt Theraflu MAX GRIP jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.   

DAWKOWANIE

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jedna saszetka w razie konieczności co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę, co odpowiada 4000 mg paracetamolu, 280 mg kwasu askorbowego i 40 mg chlorowodorku fenylefryny.

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produktu Theraflu MAX GRIP nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie stosować częściej, niż co 4 godziny.

Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.    

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i okres 2 tygodni od ich odstawienia; stosowanie zydowudyny; choroba alkoholowa; jaskra zamykającego się kąta; niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; nadczynność tarczycy; cukrzyca; choroby układu krążenia, w tym choroby serca, nadciśnienie tętnicze; guz chromochłonny nadnerczy; jednoczesne leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi; jednoczesne leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania, pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali tego produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem.

Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) lub produktami leczniczymi stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. 

Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

-  z rozrostem gruczołu krokowego

-  z chorobą zakrzepowo-zatorową (np. zespołem Raynaude’a)

- w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica). Stosowanie paracetamolu może   zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej

-  z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej

-  z niewydolnością wątroby. Ogólne schorzenia wątroby nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby przez paracetamol. U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

-  z niewydolnością nerek

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

- pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe;

- pacjenci regularnie nadużywający alkoholu;

- pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, niedożywieni lub wyniszczeni.

W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

1 saszetka zawiera 5 g sacharozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość sacharozy w swojej diecie. Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Lek zawiera barwniki: żółcień pomarańczową (E110) i karmoizynę (E122). Substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne. Lek zawiera substancję będącą źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią. 1 saszetka zawiera  117 mg sodu. Osoby na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

Jeżeli objawy utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

INTERAKCJE

Paracetamol.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką temperaturę.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np.: pochodne kumaryny, heparyna) i zwiększać ryzyko krwawienia.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Paracetamol wydłuża okres półtrwania chloramfenikolu.

Probenecid wykazuje wpływ na metabolizm paracetamolu.

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np.: fenytoina, fenobarbital, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Leki stosowane w leczeniu gruźlicy, tj. ryfampicyna, izoniazyd nasilają działanie hepatotoksyczne paracetamolu.

Fenylefryna.

W badaniach klinicznych dotyczących fenylefryny zgłoszono następujące działania niepożądane: zaburzenia psychiczne: nerwowość; zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność; zaburzenia serca: wzrost ciśnienia krwi; zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane pochodzące z doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu. Ich częstość nie jest znana, ale prawdopodobnie występują one rzadko (1/10 000 do <1/1 000).

Zaburzenia oka: rozszerzenie źrenicy, jaskra ostra zamykającego się kąta, najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie tych objawów u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie serca (palpitacje); zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (np. wysypka, alergiczne zapalenie skóry); zaburzenia nerek i dróg moczowych: bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Zatrzymanie moczu jest najbardziej prawdopodobne u osób z niedrożnością ujścia pęcherza np. rozrostem gruczołu krokowego.

CIĄŻA

Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.


PROWADZENIE POJAZDÓW     

Ten lek może powodować zawroty głowy.
W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

PRZEDAWKOWANIE

Konsultacja z lekarzem.           

Theraflu Max Grip Informacje dodatkowe

  • Kategoria Łagodzenie objawów przeziębienia
  • Substancja czynna: Coff. Ac.ascorb. Phenylephr, Paracetamolum
  • Dawka: 1g+0,07g+0,01g
  • Typ Leku: OTC
  • Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20 października 2010 r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, 90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25.