TYDZIEŃ Z MARKĄ BE ORGANIC - REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u www.facebook.com/super.pharm/ jest Bella Farmacja Brokowska sp. z o.o. w organizacji sp. k.z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czapla 13/15 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520300, posługującą się numerem NIP 7822574162, REGON 302797252
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 15.04.2019 r od momentu publikacji pierwszego postu konkursowego do 19.04.2019 r. do godziny 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być
• osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
• przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nick z portalu Facebook] na potrzeby konkursu
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
4. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Facebook.
5. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

§3 Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od 15.04.2019r od momentu publikacji pierwszego postu konkursowego do 19.04.2019r do godziny 23:59. Konkurs jest podzielony na 5 etapów.
a) Etap 1 trwa od 15.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia do godziny 23:59
b) Etap 2 trwa od 16.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia do godziny 23:59
c) Etap 3 trwa od 17.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia do godziny 23:59
d) Etap 4 trwa od 18.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia do godziny 23:59
e) Etap 5 trwa od 19.04.2019 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia do godziny 23:59

2. Od 15. Do 19. 04.2019 na fanpage’u Super Pharm Poland ukaże się 5 postów, po jednym poście na każdy etap konkursu, oddzielnie dla każdego dnia.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą funkcji „dodaj komentarz” pod postem konkursowy, odrębnie dla każdego etapu konkursu.
4. Odpowiedź w kolejnych etapach konkursu muszą być udzielane następująco:
a) aby wziąć udział w 1. etapie konkursu, od momentu publikacji postu konkursowego dn. 15.04.2019 r. do końca dnia do godziny 23:59 pod postem konkursowym z tego dnia
b) aby wziąć udział w 2. etapie konkursu, od momentu publikacji postu konkursowego dn. 16.04.2019 r. do końca dnia do godziny 23:59 pod postem konkursowym z tego dnia
c) aby wziąć udział w 3. etapie konkursu, od momentu publikacji postu konkursowego dn. 17.042019 r. do końca dnia do godziny 23:59 pod postem konkursowym z tego dnia
d) aby wziąć udział w 4. etapie konkursu, od momentu publikacji postu konkursowego dn. 18.04.2019 r. do końca dnia do godziny 23:59 pod postem konkursowym z tego dnia
e) aby wziąć udział w 5. etapie konkursu, od momentu publikacji postu konkursowego dn. 19.04.2019 r. do końca dnia do godziny 23:59 pod postem konkursowym z tego dnia

5. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednej odpowiedzi w każdym odrębnym etapie konkursu.
6. Zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych zostaną usunięte przez moderatorów oraz nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Organizator ogłosi wyniki konkursu do 7 dni od dnia zakończenia ostatniego zadania konkursowego w komentarzach pod postami konkursowymi.
8. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą wiadomości pod postem konkursowym na fanpage’u Super Pharm Poland wraz z prośbą o skontaktowanie się na maila podanego w niniejszym Regulaminie
9. Laureaci konkursu zobowiązani są pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres mailowy bok@beorganic.com.pl wszystkie poniższe dane.: Imię i nazwisko, nick z portalu Facebook, adres do doręczenia nagrody oraz numer telefonu do kontaktu przewoźnika z odbiorcą Nagrody. Powyżej wskazane dane będą wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są w kolejnych etapach następujące produkty:
a) etap 1.: 3 dowolne wybrane produkty z następujących kosmetyków Be Organic dla 5 Laureatów
• krem do twarzy DOTYK MŁODOŚCI – wartość 65,00 zł
• krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY – wartość 48,00 zł
• serum pod oczy OLEJ MACADAMIA & CENTELLA – wartość 48,00 zł
• płyn micelarny OLEJ INCHA INCHI, EKSTRAKT Z ALOESU & OGÓRKA – wartość 36,00 zł
• mleczko do demakijażu JAGODY GOJI & ACAI – wartość 44,00 zł
• peeling myjący do twarzy BAMBUS & RYŻ – wartość 44,00 zł
• żel pod prysznic MANGO & ALOES – wartość 23,00 zł
• balsam do ciała SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA & MIŁORZĄB JAPOŃSKI – wartość 48,00 zł
• balsam do ciała MANGO & MASŁO SHEA – wartość 48,00 zł
• peeling do ciała OLEJ ARGANOWY & SŁONECZNIK – wartość 58,00 zł
• krem do rąk KORZEŃ MACA I MASŁO CUPUACU – wartość 17,99 zł
• organiczny olej kokosowy – wartość 35,00 zł
• krem pod oczy AWOKADO – wartość 53,00 zł
b) etap 2.: 1 zestaw kosmetyków z serii do pielęgnacji twarzy Be Organic dla 5 Laureatów, na zestaw składają się następujące kosmetyki
• krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY – wartość 48,00 zł
• płyn micelarny OLEJ INCHA INCHI, EKSTRAKT Z ALOESU & OGÓRKA – wartość 36,00 zł
• peeling myjący do twarzy BAMBUS & RYŻ – wartość 44,00 zł

c) etap 3.: 1 zestaw kosmetyków z serii do pielęgnacji ciała Be Organic dla 5 Laureatów, na zestaw składają się następujące kosmetyki
• peeling do ciała OLEJ ARGANOWY & SŁONECZNIK – wartość 58,00 zł
• organiczny olej kokosowy – wartość 35,00 zł

d) etap 4.: 2 szt. kremu pod oczy AWOKADO Be Organic dla każdego z 5 Laureatów,
• krem pod oczy AWOKADO – wartość 53,00 zł

e) etap 5.: 1 zestaw kosmetyków z serii do pielęgnacji ciała Be Organic dla 5 Laureatów, na zestaw składają się następujące kosmetyki:
• żel pod prysznic MANGO & ALOES – wartość 23,00 zł
• balsam do ciała MANGO & MASŁO SHEA – wartość 48,00 zł

2. Komisja konkursowa (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność odpowiedzi z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność odpowiedzi konkursowej.
3.. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora [ul. Czapla 13/15, 61-623 Poznań] do 30.04.2019 r.
4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora wybranym przez Organizatora przewoźnikiem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania błędnych danych na profilu Serwisu Facebook
b) niepodania danych adresowych
c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres mailowy bok@beorganic.com.pl , w temacie maila należy wpisać „naruszenia Tydzień z Marką Be Organic”
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Bella Farmacja sp. z o.o. w organizacji sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Czapla 13/15 (dalej Administrator)
2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, numer telefonu do realizacji wysyłki Nagrody, nick z portalu Facebook. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
3.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
5. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Klientowi przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych;
2) prawo do sprostowania swoich danych;
3) prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania, w
szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
7. Podanie danych w celu realizacji Konkursu jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych w związku z Konkursem będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, a szczególnie brak możliwości otrzymania Nagrody.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 12.05.2019 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20.10.2010r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi.