Valused - kapsułki miękkie

18.99 18,99 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
16788
Opis produktu


VALUSED, 60 mg + 40 mg + 40 mg,
- 30 kapsułek miękkich
TYP LEKU

OTC – lek wydawany bez recepty.


SUBSTANCJA CZYNNA    

1 kapsułka zawiera:

- 60 mg wyciągu suchego z Valeriana officinalis L. sl., radix (korzeń kozłka), w tym 99-100% wyciągu natywnego (DER 3-4:1), ekstrahent: etanol 60% V/V;

- 40 mg wyciągu suchego z Humulus lupulus L., flos (szyszka chmielu), w tym 69,5-100% wyciągu natywnego (DER 5:1), ekstrahent: metanol 30% V/V;

- 40 mg wyciągu suchego z Passiflora incarnata L., herba (ziele męczennicy), w tym 25-50% wyciągu natywnego (DER 2,7:1), ekstrahent: etanol 90% V/V.


DAWKOWANIE

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 kapsułki 2 do 3 razy na dobę.

Przy trudnościach w zasypianiu 2 do 3 kapsułek jednorazowo na ½ godziny przed snem.

Jeśli objawy utrzymują się po 2 tygodniach stosowania lub nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania - produkt stosuje się doustnie.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE      

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach. Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe u osób źle tolerujących korzeń waleriany.

W pojedynczych wypadkach wystąpiły nudności oraz przyspieszenie akcji serca (tachykardia) po podaniu ziela męczennicy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


PRZECIWWSKAZANIA      

Nie należy stosować produktu:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

- w przypadku nietolerancji waleriany,

- u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy ze względu na zawartość sorbitolu,

- w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję ze względu na zawartość oczyszczonego oleju sojowego.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI    

Dzieci i młodzież.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych klinicznych w tej grupie pacjentów.

Produkt zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produkt zawiera glukozę. Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.


INTERAKCJE

Nie należy stosować produktu z innymi produktami leczniczymi o działaniu uspokajającym ze względu na możliwość nasilenia działania produktu.


CIĄŻA

Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży lub karmienia piersią z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągów z kozłka, chmielu i męczennicy.


PROWADZENIE POJAZDÓW      

Produkt może osłabiać sprawność psychoruchową, obniżając zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


PRZEDAWKOWANIE

Stosowanie produktu jest całkowicie bezpieczne przy przestrzeganiu zalecanych dawek.

Po długotrwałym przyjmowaniu wysokich dawek korzenia kozłka lekarskiego (około 20 gramów surowca dziennie, co odpowiada około 97 kapsułek), zwłaszcza u osób wrażliwych na walerianę, mogą wystąpić objawy przedawkowania w postaci zmęczenia, skurczów w podbrzuszu, trudności w oddychaniu i zaburzeń rytmu serca, zawrotów głowy, drżenia rąk oraz rozszerzenia źrenic oczu.

W razie zaobserwowania jednego z wyżej wymienionych objawów należy zaprzestać przyjmowania produktu.

         

Informacje dodatkowe
  • KategoriaŚrodki uspokajające i nasenne
  • Opakowanie30 kaps. (blistry)
  • Substancja czynna: Passif.herb., Valer.extr.Lupuli strob.extr
  • Dawka: 0,06g+0,04g+0,04g
  • Typ Leku: OTC
  • Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.