Xylorin aerozol do nosa

14.49 14,49 zł
W magazynie
-
+
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
27987
Opis produktuXylorin - aerozol do nosa, rotwór 18 ml.

200 dawek


TYP LEKU

OTC – lek wydawany bez recepty.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Omega Pharma Poland Sp. z o.o., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa


SUBSTANCJA CZYNNA  

1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum).


WSKAZANIA       

Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.
Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych.


DAWKOWANIE  

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli:

1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE           

Rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowe nosa, uczucie pieczenia w nosie, suchość błony

śluzowej nosa, kichanie, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, uogólniona reakcja

alergiczna, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca.

Dłuższe niż zalecane stosowanie produktu może doprowadzić do nawrotu przekrwienia błony

śluzowej nosa, charakteryzującego się przewlekłym zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego, tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, opornego na leczenie.


PRZECIWWSKAZANIA     

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą .

- jaskra z wąskim kątem przesączania,

- nadwrażliwość na produkty adrenergiczne,

- przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,

- przyjmowanie inhibitorów MAO,

- zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,

- po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem

opony twardej.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Dłuższe lub częstsze niż zalecane stosowanie produktu może spowodować polekowy obrzęk błony śluzowej nosa.

Produkt należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia (m.in. chorobą niedokrwienną serca), nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, jaskrą lub nadczynnością tarczycy.

Należy zwracać uwagę, aby nie zanieczyścić produktu drobnoustrojami. W celu zminimalizowania ryzyka rozszerzania się zakażenia produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Obserwowano rzadkie przypadki zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. Posteriori Reversible

Encephalopathy Syndrome, PRES) i (lub) odwracalnego kurczu naczyń mózgowych (ang. Reversible

Cerebral Vasoconstriction Syndrome, RCVS) podczas przyjmowania produktów sympatykomimetycznych, w tym ksylometazoliny.

Zgłoszone objawy to: nagłe wystąpienie silnego bólu głowy, nudności, wymiotów i zaburzeń widzenia. W większości przypadków nastąpiła poprawa lub zanik objawów w ciągu kilku dni leczenia.

Należy niezwłocznie przerwać leczenie ksylometazoliną i zasięgnąć porady medycznej jeśli pojawią się objawy PRES i (lub) RCVS.


CIĄŻA   

Ksylometazoliny nie należy stosować z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np.

amitryptylina, imipramina), które mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Nie stosować z inhibitorami MAO.

Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z innymi produktami

sympatykomimetycznymi (np. efedryna, pseudoefedryna) ze względu na sumowanie się działania.


INTERAKCJE      

Nie przeprowadzono odpowiednio udokumentowanych badań u kobiet w ciąży. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży.


PROWADZENIE POJAZDÓW         

Produkt stosowany w zalecanych dawkach nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W przypadku stosowania w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i (lub) ośrodkowego układu nerwowego, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


PRZEDAWKOWANIE        

Nie zanotowano przypadków ostrego przedawkowania.

Po przedawkowaniu lub przypadkowym doustnym przyjęciu produktu, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić następujące objawy: nadmierne uspokojenie, zaburzenia widzenia, nerwowość, bezsenność, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności, zawroty i bóle głowy, tachykardia i zaburzenia rytmu serca.

W przypadku przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące.
               

               

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Katar
Substancja czynna Xylometazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.