*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji

Bravera Control Aerozol 8 ml

PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni
Produkt dostępny online

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Bravera Control Aerozol 8 ml Bravera Control Aerozol 8 ml
47,99 zł
Produkt dostępny online
PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Opis produktu

Bravera Control Spray – lek w sprayu na przedwczesny wytrysk

Preparat Bravera Control to lek OTC (czyli wydawany bez recepty) w postaci aerozolu do rozpylania na skórę w ilości dostosowanej do potrzeb (3–7 naciśnięć pompki). Stosuje się go w przypadku problemu przedwczesnego wytrysku u dorosłych mężczyzn. Preparat jest przeznaczony do miejscowego użytku na powierzchni prącia – przed współżyciem (ok. 5–15 minut wcześniej).

Lek zawiera lidokainę, czyli substancję działającą znieczulająco. W efekcie wrażliwość penisa na dotyk zostaje zmniejszona, a to wpływa na wydłużenie stosunku i opóźnienie wytrysku. Preparatu nie używa się w przypadku zaburzeń erekcji. Oto najważniejsze informacje o leku, skład i wskazówki dotyczące stosowania.

Dawkowanie

Sposób podawania

Podanie na skórę (miejscowo na trzon i żołądź prącia).

Dorośli

Zalecana dawka to 3 do 7 naciśnięć pompki, wykonanych w celu pokrycia trzonu i żołędzi prącia, 5 do 15 minut przed stosunkiem. Jeżeli po upływie 5 minut na prąciu pozostaje nadmiar leku, należy go usunąć przed stosunkiem.

Ilość i czas aplikacji powinny być dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb. Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Pomiędzy zastosowaniem kolejnych dawek należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin. Nie należy przekraczać dawki 22 naciśnięć pompki w ciągu 24 godzin.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 1 miesiąc bez nadzoru lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Lek nie jest zalecany do stosowania u osób w podeszłym wieku.

Jak stosować lek Bravera Control?

Instrukcja stosowania leku Bravera Control

Przed pierwszym użyciem leku należy, trzymając pojemnik pionowo, nacisnąć pompkę rozpylającą co najmniej 10 razy w celu jej napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia. Jeśli pompka rozpylająca nie była używana przez co najmniej 10 dni, należy ponownie ją przygotować poprzez trzykrotne naciśnięcie i rozpylenie leku w powietrze. Pojemnik należy skierować z dala od twarzy, aby uniknąć przypadkowego kontaktu leku z oczami, uszami, nosem i ustami. Należy zsunąć napletek z żołędzi. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej (zaworem do góry) na całą powierzchnię żołędzi i trzonu prącia zastosować 3 do 7 naciśnięć pompki, 5 do 15 minut przed stosunkiem. Jeżeli po upływie 5 minut na prąciu pozostaje nadmiar leku, należy go usunąć przed stosunkiem.

Przedawkowanie leku Bravera Control

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bravera Control

Ponieważ lek ten stosuje się na powierzchnię prącia, ryzyko przedawkowania jest niewielkie.

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki może wystąpić podrażnienie skóry w miejscu podania.

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki należy usunąć nadmiar leku i zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład i postać leku Bravera Control Aerozol na skórę

Co zawiera Bravera Control?

- Substancją czynną leku jest lidokaina. 1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy. Każde naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu (co odpowiada 81,98 mg aerozolu zawierającego 7,87 mg lidokainy).

- Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, mirystynian izopropylu, eter monoetylowy glikolu dietylenowego.

Jak wygląda Bravera Control i co zawiera opakowanie?

Lek Bravera Control, 96 mg/g, aerozol na skórę, roztwór, to bezbarwny do żółtego roztwór. Opakowanie leku to butelka z HDPE z pompką rozpylającą, składającą się z materiałów: polipropylenu (PP), polietylenu (PE), polioksymetylenu (POM) i stali, zawierająca 8 ml roztworu, w tekturowym pudełku z ulotką.

Wskazania – kiedy stosować spray Bravera Control?

Lek jest wskazany do stosowania przed stosunkiem w przypadku przedwczesnego wytrysku w celu zmniejszenia wrażliwości prącia na dotyk i opóźnienia ejakulacji (wytrysku).

Przeciwwskazania – kiedy nie stosować Bravera Control?

Kiedy nie stosować leku Bravera Control:

 • jeśli pacjent lub jego partnerka/partner mają uczulenie na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjent lub jego partnerka/partner mają uczulenie na inne amidowe leki miejscowo znieczulające;
 • jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży;
 • na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Nie wolno stosować leku, jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży

Możliwe interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Mogą wystąpić interakcje z:

 • lekami nasercowymi (przeciwarytmicznymi);
 • lekami przeciwpadaczkowymi;
 • lekami antycholinergicznymi (na przykład stosowanymi w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej);
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi;
 • barbituranami (na przykład nasennymi oraz stosowanymi w leczeniu padaczki);
 • beta-blokerami (lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz regulującymi rytm serca);
 • lekami zwiotczającymi mięśnie;
 • lekami sympatykomimetycznymi (na przykład stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, astmy, przeziębienia).

Odnotowano również wpływ na testy diagnostyczne do oznaczania enzymów osoczowych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Bravera Control – działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku może bardzo rzadko wystąpić miejscowe podrażnienie skóry lub wysypka. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Nie odnotowano innych działań niepożądanych po podaniu na skórę zalecanych dawek leku.

W razie stosowania większych dawek lub nadwrażliwości na lidokainę, mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- objawy zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego, pobudzenie, nerwowość;

- objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego. Zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Osłabienie mięśnia sercowego, rzadkoskurcz (spowolnienie czynności serca), zatrzymanie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, porażenie czynności oddechowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Ostrzeżenia oraz środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bravera Control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał zaburzenia czynności wątroby lub nerek, powinien zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem leku.
 • Jeśli podczas stosowania leku u pacjenta lub jego partnerki/partnera wystąpi wysypka lub podrażnienie, należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Nie należy dopuścić do kontaktu leku z oczami i błoną śluzową jamy ustnej, nosa, gardła pacjenta lub jego partnerki/partnera. W razie kontaktu leku z oczami należy je natychmiast przepłukać zimną wodą. Podczas stosowania może również dojść do kontaktu leku z błonami śluzowymi innych okolic ciała, takich jak usta, nos i gardło pacjenta lub jego partnerki/partnera, powodującego chwilowe uczucie drętwienia. Ponieważ działanie leku obniża zdolność odczuwania bólu w obrębie tych okolic, należy zachować szczególną ostrożność aż do chwili ustąpienia drętwienia, aby nie doprowadzić do zranienia tych miejsc. Podczas stosunku płciowego niewielka ilość leku może przedostać się np. do pochwy lub odbytu. W związku z tym partnerzy mogą chwilowo odczuwać drętwienie i powinni zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do zranienia, w szczególności podczas czynności seksualnych.

Jak działa Bravera Control?

Bravera Control zawiera lidokainę. Lidokaina działa miejscowo znieczulająco. Działanie znieczulające leku polega na zmniejszeniu wrażliwości żołędzi prącia, w celu wydłużenia czasu do wystąpienia wytrysku.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

 1. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Sposób przechowywania Bravera Control

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania albo skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat aerozolu Bravera Control

Kiedy stosować Bravera Control?

Lek Bravera Control jest przeznaczony do stosowania 5–15 minut przed stosunkiem u osób, u których występuje problem przedwczesnej ejakulacji.

W jakim wieku można używać Bravera Control?

Produkt Bravera Control jest przeznaczony dla osób dorosłych (powyżej 18. roku życia). Nie powinien być stosowany przez pacjentów w podeszłym wieku.

Ile kosztuje Bravera Control?

Cena leku Bravera Control może się różnić w zależności od miejsca zakupu. Bravera Control w formie aerozolu kosztuje zwykle kilkadziesiąt złotych za opakowanie 8 ml.

Jak długo można stosować Bravera Control?

Bez nadzoru lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 1 miesiąc. Maksymalna dawka w ciągu doby (24 godzin) to 22 naciśnięcia pompki. Przed ponownym użyciem leku należy odczekać minimum 4 godziny.

Po jakim czasie działa Bravera Control?

Lek jest przeznaczony do stosowania ok. 5–15 minut przed stosunkiem. Dokładny czas aplikacji należy dobrać do indywidualnych potrzeb.

Czy Bravera Control opóźnia wytrysk?

Lek Bravera Control w postaci aerozolu na skórę ma miejscowe działanie znieczulające (z powodu zawartości lidokainy). Zmniejszenie wrażliwości na dotyk ma wpływ na opóźnienie ejakulacji. Preparat nakłada się na trzon i żołądź penisa.

Czy Bravera Control może uczulać?

Podobnie jak inne leki także Bravera Control może uczulać. Produktu nie należy stosować w przypadku alergii na lidokainę lub inny ze składników (u pacjenta lub partnerki/partnera).

Źródła:

https://www.woia.pl/dat/attach/1497_bravera-control_ulotka_word.pdf

https://www.braveracontrol.pl/

Dodatkowe informacje

Kategoria
Marka
Marka BRAVERA CONTROL
Opakowanie
Opakowanie 8 ml