*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Cannabis extractum normatum THC 2% CBD <=1% CANPOLAND 30 ml

Opis produktu

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% Canpoland 30 ml

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% jest surowcem farmaceutycznym w postaci ekstraktu olejowego z kwiatów konopi, służącym do sporządzania leków recepturowych lub zastosowania jako produkt gotowy. Jest to tzw. marihuana medyczna, stosowana pomocniczo w leczeniu m.in. padaczki lekoopornej, stwardnienia rozsianego, przewlekłego bólu, a także w łagodzeniu skutków ubocznych chemioterapii. 

Co to jest Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1%? 

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% to surowiec farmaceutyczny w postaci wyciągu olejowego z konopii, służący do sporządzania leków recepturowych lub zastosowania jako produkt gotowy. 

Działanie i właściwości

Zawarte w preparacie kannabinoidy THC i CBD korzystnie wpływają na receptory CB1 i CB2 układu endokannabinoidowego. THC wykazuje działanie psychoaktywne, wpływa na samopoczucie, powoduje odprężenie; CBD działa rozkurczowo i przeciwbólowo.

Marihuana medyczna wykazuje działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe, rozluźniające, przeciwpsychotyczne i neuroprotekcyjne.

Stosowana jest jako leczenie wspomagające: 

• w łagodzeniu objawów nowotworów i skutków ubocznych chemioterapii; 
• w łagodzeniu bólu wynikającego z uszkodzenia układu nerwowego i bólów chronicznych;  
• w chorobach i stanach takich jak: padaczka lekooporna, zespół Tourette’a, choroba Parkinsona, jaskra, migrena, zespół stresu pourazowego.

Jak stosować Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1%

Podczas terapii marihuaną medyczną należy przestrzegać zaleceń lekarza, który dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. 

Marihuana medyczna w postaci ekstraktu olejowego może być stosowana doustnie i podjęzykowo.  Jako surowiec farmaceutyczny może też służyć do sporządzania leków recepturowych.

• W celu uniknięcia efektu euforycznego terapię należy rozpocząć od niewielkich dawek i stopniowo je zwiększać do czasu, aż pacjent uzyska wystarczającą poprawę objawów, osiągnie maksymalną dopuszczoną dawkę lub wystąpią u niego działania niepożądane.
• Ustalenie schematu dawkowania jest procesem indywidualnym dla każdego pacjenta i wymaga czasu (personalizacja terapii).

Działanie olejków można odczuć po ok. 1-3 godzinach; utrzymuje się ono ok. 3-6 godzin. Przed podaniem kolejnej dawki należy odczekać do 120 minut.

Dawkowanie

W zależności od wskazań lekarz ustala dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1%: 

• u pacjentów z alergią na konopie lub ich składniki,
• u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wieku poniżej 25 lat,
• u pacjentów z nieustabilizowanymi chorobami układu krążenia,
• u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami osobowości, schizofrenią oraz innymi chorobami psychicznymi,
• u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub narkotyków
• u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% - działania niepożądane

Niektórzy pacjenci mogą odczuwać pewne działania niepożądane po zastosowaniu Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1%. 

Bardzo częste działania niepożądane (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów): 

• uczucie zmęczenia, 
• zawroty głowy. 

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): 

• problemy z wyraźnym widzeniem, 
• stany euforyczne, 
• ból głowy. 

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): 

• omdlenia,
• wymioty,
• biegunka,
• tachykardia, 
• halucynacje, omamy, paranoja, 
• depresja. 

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% a ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować produktów zawierających THC w okresie ciąży i karmienia piersią.

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% a alkohol

Podczas stosowania marihuany medycznej nie należy spożywać alkoholu.

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% a prowadzenie pojazdów

Po zastosowaniu marihuany medycznej nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn ze względu na możliwe działanie psychoaktywne.

Interakcje 

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. 

Leki, które mogą zwiększać stężenie THC i CBD w organizmie: niektóre leki przeciwdepresyjne (fluoksetyna, fluwoksamina), inhibitory pompy protonowej (omeprazol), makrolidy (klarytromycyna, erytromycyna), leki przeciwgrzybicze (itrakonazol, mikonazol, flukonazol, ketokonazaol), antagoniści wapnia (diltiazem, werapamil), cymetydyna, amiodaron, izoniazyd, inhibitory proteazy HIV (rytonawir).

Leki i produkty ziołowe, które mogą zmniejszać stężenie THC i CBD w organizmie: ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon, ryfabutyna, dziurawiec zwyczajny.

Podawanie preparatu łącznie z lekami przeciwpłytkowymi i przeciwkrzepliwymi powoduje zwiększenie ryzyka krwawienia.
Preparat może działać synergistycznie z baklofenem, tyzanidyną, pochodnymi benzodiazepin, gabapentyną, klonidyną, opioidami.
Preparat nasila metabolizm teofiliny i chloropromazyny, co prowadzi do obniżenia jej skuteczności.
Łączne podawanie z kwasem walproinowym zwiększa aktywność aminotransferaz AspAT i AlAT w połączeniu z CBD.
Preparat podawany łącznie z klobazamem i fenytoiną zwiększa stężenie tych leków.

Co zawiera Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1%?

Cannabis Extractum Normatum THC 2% CBD 1% zawiera w 1 kropli 1 mg THC i 0,2 mg CBD.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 
Po pierwszym otwarciu produkt przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). 
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje

Podmiot odpowiedzialny:

CanPoland S.A. 
ul. Beskidzka 190
91-610 Łódź