Contrahist Allergy 5 mg 10 Tabletek

Produkt dostępny online
Contrahist Allergy 5 mg 10 Tabletek Contrahist Allergy 5 mg 10 Tabletek
7,39 zł
Produkt dostępny online

Opis produktu

Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie

Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u osób z rozpoznanym przez lekarza alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub rozpoznaną przewlekłą pokrzywką idiopatyczną i według określonych przez niego zasad.

Dawkowanie

Zaleca się przyjmowanie dawki raz na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (l tabletka powlekana).

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki produktu (patrz poniżej punkt „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (l tabletka powlekana).

Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od stopnia wydolności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą. W celu skorzystania z tabeli dawkowania należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Klirens kreatyniny (ml/min) można obliczyć znając stężenie kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl) i stosując następujący wzór:

[140- wiek (lata)] x masa ciała (kg)

Informacje dodatkowe

Kategoria
Opakowanie
Opakowanie 10 tabl.
Substancja czynna: Levocetirizini dihydrochloridum
Typ produktu: OTC - lek bez recepty
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Dostępność w Aptekach

Contrahist Allergy 5 mg 10 Tabletek

Contrahist Allergy 5 mg 10 Tabletek

Ceny w sklepie online i stacjonarnie mogą się różnić.