*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji

Furaginum Max 100 mg 30 Tabletek

PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni
Produkt dostępny online

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Furaginum Max 100 mg 30 Tabletek Furaginum Max 100 mg 30 Tabletek
21,99 zł
Produkt dostępny online
PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Opis produktu

Furaginum Max 100 mg

Furaginum Max jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego. Substancją czynną leku jest furazydyna, zwana dawniej furaginą, która jest pochodną nitrofuranu. Furazydyna, działając bakteriostatycznie, hamuje rozwój wrażliwych na furazydynę bakterii, wywołujących zakażenia dolnych dróg moczowych.

Wskazania: 

Leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania: 

 • nadwrażliwość na substancje czynną, pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • w pierwszym trymestrze ciąży,
 • od 38. tygodnia ciąży i w czasie porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka,
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat,
 • niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 mL/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy),
 • rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa,
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, zaburzeniami neurologicznymi, niedokrwistością, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem witamin z grupy B i kwasu foliowego oraz chorobami płuc,
 • u chorych na cukrzycę należy zachować ostrożność podczas stosowania furazydyny, gdyż może ona spowodować rozwój polineuropatii,
 • u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano wystąpienie polineuropatii obwodowej, która w ciężkich przypadkach może być nieodwracalna i
  zagrażać życiu pacjenta, dlatego w razie wystąpienia pierwszych objawów neuropatii (parestezje) należy odstawić produkt furaginum Max,
 • u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano ostre, podostre i przewlekłe reakcje płucne (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia objawów takiej reakcji, lek należy natychmiast odstawić,
 • podczas długotrwałego stosowania produktu należy kontrolować morfologię krwi (leukocytoza) oraz biochemiczne parametry czynności nerek i wątroby,
 • lek zawiera laktozę jednowodną - lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem
  złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
 • lek zawiera sód - produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Interakcje z innymi lekami: 

 • furazydyna jest antagonistą kwasu nalidyksowego, hamującym jego działanie bakteriostatyczne,
 • antybiotyki aminoglikozydowe i tetracykliny, podawane razem z furazydyną, nasilają jej działanie przeciwbakteryjne,
 • chloramfenikol i rystomycyna zwiększają działanie hemotoksyczne furazydyny,
 • leki urykozuryczne, takie jak probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpirazon, zmniejszają wydzielanie kanalikowe pochodnych nitrofuranu i mogą powodować kumulację furazydyny w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu poniżej minimalnego stężenia bakteriostatycznego, a w konsekwencji prowadzić do osłabienia skuteczności terapeutycznej,
 • jednoczesne podawanie leków alkalizujących, które zawierają trójkrzemian magnezu, zmniejsza wchłanianie furazydyny,
 • atropina opóźnia wchłanianie pochodnych nitrofuranu, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się,
 • jednoczesne przyjmowanie witamin z grupy B zwiększa wchłanianie pochodnych nitrofuranu,
 • wpływ na wyniki badań laboratoryjnych - podczas podawania pochodnych nitrofuranu stwierdzano fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń glukozy w moczu z użyciem roztworów Benedicta i Fehlinga, wyniki oznaczeń glukozy w moczu wykonywanych metodami enzymatycznymi były prawidłowe.

Dzieci i młodzież:

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

Ciąża:

 • z powodu braku danych klinicznych, dotyczących ewentualnego teratogennego działania furazydyny, leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży,
 • należy zachować szczególną ostrożność u kobiet w III trymestrze ciąży,
 • stosowanie leku jest przeciwwskazane od 38 tygodnia ciąży i w okresie porodu, ze względu na ryzyko rozwoju niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.

Karmienie piersią:

 • leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ze względu na przenikanie furazydyny do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych o wpływie furazydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować lek?

Dawkowanie:

dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:

 • pierwszy dzień leczenia: 100 mg (1 tabletka) 4 razy na dobę,
 • następne dni: 100 mg (1 tabletka) 3 razy na dobę.

Sposób podawania:

 • produkt leczniczy należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie dostępności biologicznej pochodnych nitrofuranu,
 • lek stosuje się przez 7-8 dni,
 • w razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.

Przedawkowanie: 

Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. W razie przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, nudności, wymioty, niedokrwistość.

Po przedawkowaniu zaleca się płukanie żołądka oraz dożylne podanie płynów. Zaleca się przeprowadzenie badania morfologii krwi, badań laboratoryjnych czynności wątroby oraz kontrolowanie czynności płuc.

W ciężkich przypadkach należy przeprowadzić hemodializę.

Działania niepożądane: 

Najczęstsze:

 • nudności (8%), bóle głowy (6%) i nadmierne oddawanie gazów (1,5%).

Mniej niż u 1% pacjentów: 

Niżej wymienione objawy, występowały u nie więcej niż 1% pacjentów i są wymienione z uwzględnieniem układów, których dotyczyły:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • sinica wskutek methemoglobinemii,
 • u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej stosowanie furazydyny może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub
  hemolitycznej.

Zaburzenia układu nerwowego:

 • zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, neuropatia obwodowa, także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu (do jej wystąpienia szczególnie predysponują: niewydolność nerek, niedokrwistość, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witaminy B).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

 • ostre, podostre i przewlekłe reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu,
 • reakcje przewlekłe występowały u pacjentów przyjmujących furazydynę dłużej niż 6 miesięcy,
 • przewlekłe reakcje płucne (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku,
 • ostre reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego objawiały się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością, wysiękiem do
  jamy opłucnowej, zmianami w obrazie radiologicznym płuc i eozynofilią, najczęściej szybko lub bardzo szybko ustępowały po odstawieniu leku.

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne, bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

łysienie, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

 • gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na pochodne nitrofuranu, najczęściej pałeczkami z rodzaju Pseudomonas lub grzybami z rodzaju Candida.

Zburzenia układu immunologicznego: 

 • świąd, pokrzywka, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wysypka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 • objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica miąższu wątroby.

Zaburzenia układu rozrodczego:

 • badania kliniczne wykazały, że pochodne nitrofuranu mają negatywny wpływ na czynność jąder, mogą powodować zmniejszenie ruchliwości plemników, zmniejszać wydzielanie spermy oraz prowadzić do patologicznych zmian w morfologii plemników.

Warunki przechowywania:

 • lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci,
 • preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C,
 • chronić przed światłem i wilgocią,
 • przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Ilość:

 • 30 Tabletek

Dane podmiotu odpowiedzialnego:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dodatkowe informacje

Kategoria
Marka
Marka FURAGINUM
Opakowanie
Opakowanie 30 tabl.

Składniki

1 tabletka zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum), poprzednio stosowana nazwa: furagina.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna w ilości 123 mg.

Wykaz substancji pomocniczych:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana o składzie:

- Celuloza mikrokrystaliczna 98%,
- Krzemionka koloidalna bezwodna 2%,
- Magnezu stearynian,
- Krzemionka koloidalna bezwodna,
- Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).