*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji

Ibum Forte smak truskawkowy zawiesina doustna 200 mg/5ml 100 g (but.)

PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni
Produkt dostępny online

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Ibum Forte smak truskawkowy zawiesina doustna 200 mg/5ml 100 g (but.) Ibum Forte smak truskawkowy zawiesina doustna 200 mg/5ml 100 g (but.)
23,99 zł
Produkt dostępny online
PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Opis produktu

Ibum Forte Zawiesina Smak Truskawkowy 200 mg/5 ml 100 g

 

Lek IBUM FORTE zawiera ibuprofen – substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Lek przeznaczony dla dzieci i niemowląt od 3. miesiąca życia. 

Wskazania: 

 • Gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego;
 • Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: 
  • Bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych),  
  • Bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania,
  • Bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),  
  • Bóle na skutek urazów tkanek miękkich,     
  • Bóle pooperacyjne, 
  • Bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. 
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Jak stosować lek: 

 • Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Dawka dobowa leku IBUM FORTE ściśle zależy od masy ciała i wynosi 20-30 mg/kg mc., w dawkach podzielonych, zgodnie z poniższą tabelą:
Wiek dziecka
(masa ciała dziecka)
Dawka
jednorazowa
Maksymalna
dawka dobowa
  3-6 miesięcy (5-7,6 kg)
1,25 ml (50 mg)
3 razy po 1,25 ml  = 150 mg
  6-12 miesięcy (7,7-9 kg)
1,25 ml (50 mg)
3-4 razy po 1,25 ml = 150-200 mg
  1-3 lata (10-15 kg)
2,5 ml (100 mg)
3 razy po 2,5 ml = 300 mg
  4-6 lat (16-20 kg)
3,75 ml (150 mg)
3 razy po 3,75 ml  = 400 mg
  7-9 lat (21-29 kg)
5 ml (200 mg)
3 razy po 5 ml = 600 mg
  10-12 lat (30-40 kg)
7,5 ml (300 mg)
3 razy po 7,5 ml = 900 mg
  powyżej 40 kg
7,5-10 ml (300-400 mg)
3-4 razy po 7,5 ml = 900-1200 mg

 

 • Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna.
 • U niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem. Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.
 • Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. 
 • U niemowląt w wieku 3 - 5 miesięcy w przypadku nasilenia się objawów lub jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny, należy natychmiast zasięgnąć opinii lekarza. 
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i u młodzieży, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu. 

Przeciwwskazania: 

 • Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 
 • Nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy
 • Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub nawracająca w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ 
 • Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek
 • Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA)
 • III trymestr ciąży
 • Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie
 • Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia), skaza krwotoczna
 • Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Leku nie należy przyjmować w przypadku uczulenia na którykolwiek jego składnik,
 • Należy unikać jednoczesnego stosowania leku IBUM FORTE z innymi niesteroidowymi lekamim przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 takimi jak celekoksyb lub etorykoksyb (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).
 • Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się poważnych chorób nerek.
 • Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
 • Podczas stosowania ibuprofenu występowały objawy reakcji alergicznej na ten lek, w tym trudności z oddychaniem, obrzęk w okolicach twarzy i szyi (obrzęk naczynioruchowy), ból w klatce piersiowej. W razie zauważenia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast odstawić lek IBUM FORTE i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub medycznymi służbami ratunkowymi.
 • Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania leku IBUM FORTE.

Przed rozpoczęciem stosowania leku IBUM FORTE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek IBUM FORTE:

 • Jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy w dawce dobowej powyżej 75 mg,
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej),
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna),
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone ciśnienie krwi i (lub) zaburzenia czynności serca,
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek,
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby wątroby,
 • Po ostatnio przebytej poważnej operacji,
 • Jeśli występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek,
 • W przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa lub chorób alergicznych możliwe jest wystąpienie duszności,
 • Podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki rozrzedzające krew (np. acenokumarol), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy).

Przed zastosowaniem leku IBUM FORTE pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • U pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA),
 • Pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń,
 • U pacjenta występuje zakażenie 

Interakcje z innymi lekami: 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek IBUM FORTE może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku IBUM FORTE.
W szczególności, przed przyjęciem ibuprofenu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:

 • Kortykosteroidy (np. prednizolon), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2, takie jak celekoksyb lub etorykoksyb)
 • Leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
 • Leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)
 • Leki przeciwpłytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego
 • Leki stosowane w nadciśnieniu krwi i leki moczopędne, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek. W takim przypadku ważne by dziecko piło duże ilości płynów w ciągu dnia
 • Lit (lek stosowany w depresji), ponieważ może zwiększać się działanie litu
 • Metotreksat (lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych lub chorób reumatycznych), ponieważ może zwiększać się działanie metotreksatu
 • Takrolimus (lek hamujący reakcje immunologiczne), ponieważ zwiększone jest ryzyko toksycznego działania na nerki
 • Cyklosporyna (lek hamujący reakcje odpornościowe), ponieważ istnieją ograniczone dane dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki
 • Zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS), ponieważ stosowanie leku IBUM FORTE może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrzęków (u pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV)
 • Pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe): mogą wystąpić oddziaływania kliniczne między tymi lekami a lekami z grupy NLPZ. Zalecana jest kontrola stężenia glukozy we krwi
 • Probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej): mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu
 • Glikozydy naparstnicy, fenytoina i lit: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu
 • Antybiotyki z grupy chinolonów: mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek
 • Cholestyramina: może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ
 • Worykonazol i flukonazol (leki przeciwgrzybiczne): mogą zwiększać narażenie na leki z grupy NLPZ

Dzieci i młodzież:

 • Nie stosować u dzieci poniżej 3 miesiąca życia

Ciąża i karmienie piersią:

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
 • Nie należy przyjmować leku IBUM FORTE, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży
 • Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka matek karmiących. W przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach zalecanych, szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobny. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe przyjmowanie ibuprofenu, należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

 • Krótkotrwałe stosowanie leku nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie: 

 • Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy, zawroty głowy, senność, oczopląs, zaburzenia widzenia, szumy uszne i rzadko spadek ciśnienia krwi, niewydolność nerek i utratę przytomności. W ciężkim zatruciu może wystąpić kwasica metaboliczna.
 • Leczenie przedawkowania - nie istnieje specyficzne antidotum.
 • Pacjenci w razie potrzeby powinni być leczeni objawowo. Należy zastosować leczenie uzupełniające w razie potrzeby.

Działania niepożądane: 

NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u dziecka występują:

 • Objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce, krwawe wymioty lub cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy
 • Objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy
 • Niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatania serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry

Pozostałe działania niepożądane:


Często

 • Zgaga
 • Bóle brzucha
 • Nudności
 • Wymioty
 • Wzdęcia z oddawaniem gazów
 • Biegunka
 • Zaparcia

Niezbyt często

 • Zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit)
 • Bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
 • Zaburzenia widzenia
 • Wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać
 • Owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust
 • Reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi)

Rzadko

 • Zapalenie przełyku lub trzustki
 • Niedrożność jelit
 • Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą się łuszczyć i którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa Johnsona
 • W wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna)
 • Zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub stan zapalny). Uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi (pierwszymi objawami są zmniejszone oddawanie moczu, zmętnienie moczu, krew w moczu, ból pleców, możliwy obrzęk nóg i ogólne złe samopoczucie)
 • Problemy dotyczące wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki)
 • Reakcje psychotyczne i depresja
 • Pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia. Jeśli wystąpią objawy zakażenia lub nasilają się w trakcie stosowania leku IBUM, należy skonsultować się z lekarzem
 • Obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca
 • Zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby. Niewydolność lub uszkodzenie wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, objawiające się zażółceniem skóry i oczu lub jasnym stolcem i ciemnym moczem
 • Bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączkę lub zaburzenia świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, choroba mieszana tkanki łącznej) są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych.

Warunki przechowywania:

 • Lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci
 • Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C
 • Chronić przed światłem i wilgocią
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Ilość:

 • 100 g

Dane podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E
Tel.: + 48 71 352 95 22

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dodatkowe informacje

Marka
Marka IBUM
Opakowanie
Opakowanie 100 g
Postać
Postać syrop

Składniki

Substancją czynną leku jest: ibuprofen. 5 ml zawiera 200 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze: maltitol ciekły (E965), glicerol (E422), guma ksantan, sacharyna sodowa (E954), sodu benzoesan (E211), kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat truskawkowy, woda oczyszczona.