*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji

Juvit Kids D3 krople doustne, roztwór 20 000 j.m./ml 10 ml (but.)

PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni
Produkt dostępny online

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Juvit Kids D3 krople doustne, roztwór 20 000 j.m./ml 10 ml (but.) Juvit Kids D3 krople doustne, roztwór 20 000 j.m./ml 10 ml (but.)
20,99 zł
Produkt dostępny online
PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Opis produktu

Juvit Kids D3 krople doustne, roztwór 20 000 j.m./ml

Juvit D3 Max to produkt leczniczy w postaci kropli doustnych zawierających witaminę D3. Witamina D3 wspiera układ odpornościowy oraz układ kostny. Lek jest przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wskazania: 

 • profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u osób dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt i noworodków,
 • leczenie wspomagające osteoporozy u osób dorosłych,
 • profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.
 • lek może być stosowany w leczeniu niedoboru witaminy D, krzywicy, osteomalacji u pacjentów uprzednio zdiagnozowanych, jako kontynuacja leczenia.

Właściwości:

 • pomaga wchłaniać wapń i fosfor, co jest kluczowe dla zdrowych kości i zębów,
 • bierze udział w przemianie materii,
 • regeneruje neurony,
 • korzystnie wpływa na mięśnie i układ mięśniowy,
 • pozytywnie wpływa na sen i reguluje jego długość,
 • ma korzystne działanie na odporność,
 • wspiera szpik kostny.

Przeciwwskazania: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje: hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia w surowicy), kamica nerkowa, brak aktywności hydroksylazy cholekalcyferolu w wątrobie i w nerkach lub ciężka
  niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku JUVIT D3 MAX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Profilaktyczne dawkowanie witaminy D w populacji ogólnej powinno być zindywidualizowane w zależności od wieku, masy ciała, nasłonecznienia (pory roku), diety i trybu życia. U osób zdrowych przebywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i podudziami przez co najmniej 15 minut w godzinach od 10.00 do 15.00, bez kremów z filtrem, w okresie od maja do września, suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż zalecana i bezpieczna. Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, zalecana jest suplementacja w zależności od wieku, masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok.
 • Niedobór witaminy D definiuje się jako stężenie w surowicy 25-hydroksycholecalciferolu (25(OH)D) < 20 ng/ml (< 50 nmol/l). Docelowe stężenie dla optymalnego działania witaminy D
  definiuje się jako 30-50 ng/ml (75-125 nmol/l). Jeśli jednocześnie przyjmuje się JUVIT D3 MAX z innymi lekami lub produktami spożywczymi zawierającymi witaminę D (np. złożone preparaty witaminowo-mineralne), może to prowadzić do przedawkowania.
 • Podczas stosowania witaminy D3 przez długi okres lub w dawkach większych niż 1000 IU na dobę należy monitorować stężenie wapnia w surowicy.
 • U pacjentów z sarkoidozą istnieje ryzyko nadmiernego przekształcania cholekalcyferolu do aktywnych metabolitów.
 • W razie potrzeby, dawki powinny być zmniejszone, a pacjenci ściśle monitorowani pod względem stężenia wapnia w surowicy i w moczu.

Interakcje z innymi lekami: 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • równoczesne stosowanie z niektórymi lekami moczopędnymi, np. chlorotiazydem, zwiększa ryzyko hiperkalcemii,
 • podczas równoczesnego podawania leków zawierających wapń należy monitorować stężenie wapnia w surowicy,
 • niektóre leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina i prymidon) mogą zwiększać zapotrzebowanie na witaminę D3,
 • cholestyramina, kolestypol czy neomycyna mogą zmniejszać wchłanianie witaminy D3,
 • równoczesne podawanie witaminy D3 z glikozydami nasercowymi może nasilić ich toksyczne działanie (zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca). Glikokortykosteroidy mogą osłabiać działanie witaminy D3.

Ciąża i karmienie piersią:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku,
 • lek należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w porozumieniu z lekarzem,
 • witamina D3 i jej metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią, nie obserwowano przedawkowania u dzieci karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

 • lek można podawać razem z jedzeniem i piciem

Jak stosować lek: 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.


Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u osób dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt i noworodków:
U noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.
Najczęściej stosowany schemat dawkowania:

 • Wcześniaki: 1-2 krople (500-1000 IU) na dobę. Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego, dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
 • Noworodki i niemowlęta do ukończenia 12. miesiąca życia: 1 kropla (500 IU) na dobę.
 • Dzieci w wieku od 1 do 10 lat: jeśli wystarczająca ekspozycja na słońce nie jest możliwa, 1-2 krople (500-1000 IU) na dobę.
 • Dzieci w wieku od 11 lat, młodzież i osoby dorosłe: jeśli wystarczająca ekspozycja na słońce nie jest możliwa, 2-4 krople (1000-2000 IU) na dobę.
 • Osoby w wieku podeszłym (powyżej 75 lat): 4-8 kropli (2000-4000 IU) na dobę.

Leczenie wspomagające osteoporozy u osób dorosłych:

 • 2-4 krople (1000-2000 IU) na dobę.

Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem:

 • zazwyczaj stosowana dawka to 4 krople (2000 IU) na dobę, chyba że lekarz zaleci inny schemat dawkowania,
 • w czasie ciąży kobiety powinny się stosować do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ zapotrzebowanie na witaminę D może się różnić w zależności od jej zasobów ustrojowych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

 • w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy kontrolować metabolizm wapnia i fosforanów,
 • w przypadku hiperkalcemii lub oznak zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie,
 • zaleca się zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia, jeśli dobowe wydalanie wapnia w moczu przekroczy 7,5 mmol/24 godziny (300 mg/24 godziny).

Nie należy stosować leku długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto, bez nadzoru lekarza nie należy stosować jednocześnie innych leków, suplementów diety ani innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

Niemowlętom i małym dzieciom lek można podawać na łyżce z napojem lub pokarmem.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z butelki do ust pacjenta

Przedawkowanie: 

 • W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Objawy zatrucia występują rzadko i pojawiają się po podaniu 10 000 IU witaminy D (0,25 mg) na dobę. Takie dawki mogą powodować osłabienie, hiperkalcemię, apatię, brak łaknienia, ból głowy, mięśni i stawów, wiotkość mięśni, nudności i wymioty, ektopowe zwapnienia tkanek, białkomocz, nadciśnienie tętnicze, arytmię. Chroniczna hiperkalcemia prowadzi do zwapnienia naczyń i nerek oraz gwałtownego pogorszenia funkcji nerek. W takich przypadkach lek należy odstawić. Konieczna może być hospitalizacja, leczenie objawowe i usuwające wapń. Brak jest specyficznej odtrutki.

Działania niepożądane: 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach.

Przyjmowanie witaminy D3 w większych dawkach powoduje hiperwitaminozę oraz hiperkalcemię i związane z tym objawy:

 • Często (od 1 do 10 pacjentów na 100 przypadków):
  − hiperkalcemia, hiperkalciuria.
 • Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
  − uszkodzenia mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca,
  − anemia, zwapnienia naczyń krwionośnych,
  − ból głowy, drgawki,
  − utrata łaknienia, bóle brzucha, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia,
  − uszkodzenie nerek, wielomocz,
  − ból mięśni i stawów,
  − zwapnienia ektopowe,
  − zapalenie spojówek,
  − reakcje nadwrażliwości, takie jak: świąd skóry, wysypka lub pokrzywka.

Przechowywanie: 

 • lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci,
 • preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C,
 • chronić przed światłem i wilgocią,
 • przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem,
 • nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu - termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca,
 • otwartą butelkę należy zużyć w ciągu 12 miesięcy,
 • leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki, należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa, takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Ilość: 

 • 10 ml

Dane podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Dodatkowe informacje

Marka
Marka JUVIT
Opakowanie
Opakowanie 10 ml

Składniki

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol w ilości 0, 5 mg (20 000 IU) w 1 ml roztworu (1 ml
roztworu zawiera 40 kropli).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej
długości łańcucha.