Maxigra Max 50 mg, 2 tabl., 4 tabl.

tabletki na erekcję

PayPo Nowy sposób płatności
Produkt dostępny online

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Maxigra Max 50 mg, 2 tabl., 4 tabl. Maxigra Max 50 mg, 2 tabl., 4 tabl.
Cena od 16,79 zł
Produkt dostępny online
PayPo Nowy sposób płatności

Wysyłka w 48h (nie dot. so-nd)

Sprawdź dostępność w aptekach

Opis produktu

Maxigra Max 50 mg

Maxigra® Max jest wskazana do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniem erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.  

W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra® Max niezbędna jest stymulacja seksualna.

Lek Maxigra® Max w dawce 50 mg należy stosować, jeśli pacjent:

  • stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg, lub
  • po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł zadawalającego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).

Dawkowanie:

Maxigra® Max należy przyjmować w zależności od potrzeb około godziny przed planowaną aktywnością seksualną.

Leku Maxigra® Max nie zaleca się stosować częściej niż raz na dobę.

Skład i postać: 

1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.

Wskazania:

Produkt leczniczy Maxigra Max jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Max niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z produktami leczniczymi uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego.

Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Produkt leczniczy Maxigra Max jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, niedociśnieniem (ciśnienie krwi <90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (retinitis pigmentosa) (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki).

Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Informacje dodatkowe

Kategoria
Marka
Marka MAXIGRA
Postać
Postać tabletki powlekane
Substancja czynna: Sildenafilum
Typ produktu: OTC - lek bez recepty
Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA SA.