Panadol

9.49 9,49 zł
Brak w magazynie
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
12830
Opis produktuPanadol
- 500 mg, tabletki powlekane.

OTC – Lek wydawany bez recepty

Pozwolenie Prezesa URPLWM i PB nr R/0098

SKŁAD

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).


WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Lek działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu. Ponadto może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Działa przeciwgorączkowo.

Produkt Panadol jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.


DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Wyłącznie do podania doustnego.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat :

Doustnie, 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek).

Dzieci w wieku 6-12 lat :

Doustnie, ½ - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg masy ciała/24 godz. podawane w dawkach podzielonych 10-15 mg/kg masy ciała.

 

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku.

 

Nie zaleca się stosowania tabletek Panadol u dzieci poniżej 6 lat. Należy wówczas zastosować produkt Panadol dla dzieci w zawiesinie.


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek.


SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania, pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Pacjenci, u których stwierdzono niewydolność wątroby lub nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica). Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie pijących alkohol. Jeśli objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane pochodzące z rozległych doświadczeń postmarketingowych przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem leku zostały zgromadzone poniżej zgodnie z ich klasyfikacją układowo-narządową i częstością występowania.

 

Częstości występowania są określone jako bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

 

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Paracetamol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne.

Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby.

Bardzo rzadko


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

 

v.VI.2017

 

Panadol Informacje dodatkowe

  • Kategoria Tabletki przeciwbólowe
  • Opakowanie24 tabl.
  • Substancja czynna: Paracetamolum
  • Dawka: 0,5 g
  • Typ Leku: OTC
  • Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20 października 2010 r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, 90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25.