*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Posela 3 mg 4 Tabletki

Opis produktu

Posela 3 mg, 4 Tabletki

Co to jest lek Posela i w jakim celu się go stosuje


Lek POSELA zawiera substancję czynną o nazwie iwermektyna. Jest to lek, który stosuje się w przypadku infekcji wywoływanych przez niektóre pasożyty.
Stosuje się go w leczeniu:

 • infekcji jelit zwanej strongyloidoza jelitowa (anguillulosis) wywoływanej przez pasożyta o nazwie Strongyloides stercoralis.
 • zakażeniu krwi zwanym mikrofilaremia spowodowanym „filariozą limfatyczną” wywoływaną zakażeniem niedojrzałymi formami pasożyta o nazwie Wuchereria bancrofti. Lek POSELA działa przeciwko niedojrzałym osobnikom pasożyta. Nie działa na dorosłe osobniki pasożyta.
 • roztoczy skórnych (świerzbu), które mogą znaleźć się w skórze pacjenta i powodować silne swędzenie. Lek POSELA należy przyjmować tylko wtedy, gdy lekarz udowodnił lub
  podejrzewa, że pacjent może mieć świerzb.

Lek POSELA nie uchroni pacjenta przed którąkolwiek z tych infekcji. Nie działa przeciwko dorosłym osobnikom pasożyta.
Lek POSELA należy przyjmować tylko wtedy, gdy lekarz udowodnił lub podejrzewa, że pacjent może mieć infekcję pasożytniczą.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posela

Kiedy nie stosować leku POSELA

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na iwermektynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawy reakcji alergicznej na lek mogą obejmować wysypkę skórną, trudności w oddychaniu lub gorączkę.
 • Jeśli u pacjenta kiedykolwiek po zastosowaniu iwermektyny wystąpiły: wysypka skórna o ciężkim nasileniu lub łuszczenie się skóry, pęcherze lub owrzodzenia w jamie ustnej.
 • Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta nie powinien on przyjmować leku POSELA.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku POSELA należy omówić to z lekarzem.
W związku z leczeniem iwermektyną występowały ciężkie reakcje skórne, w tym zespół StevensaJohnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Należy przerwać stosowanie iwermektyny i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia którychkolwiek objawów ciężkich reakcji skórnych.
Przed rozpoczęciem stosowania leku POSELA należy poinformować lekarza o przebiegu leczenia w przeszłości, jeśli pacjent:

 • ma osłabiony układ odpornościowy
 • mieszka lub mieszkał w regionie Afryki, gdzie dochodzi do zakażeń ludzi przez pasożyty Loa loa, zwanego również robakiem ocznym
 • obecnie mieszka lub mieszkał w regionie Afryki.

Połączone stosowanie cytrynianu dietylokarbamazyny (DEC) w leczeniu współzakażenia Onchocerca volvulus może prowadzić do ryzyka wystąpienia potencjalnie poważnych działań niepożądanych.

Dzieci
Bezpieczeństwo stosowania leku POSELA u dzieci o masie ciała poniżej 15 kg nie zostało ocenione.

Lek Posela a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub może być w ciąży, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna przyjmować ten lek tylko, jeśli jest to bezwzględnie konieczne. Pacjentka i lekarz zadecydują o tym podczas konsultacji.

Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem. Powodem jest to, że lek ten przenika do mleka matki. Lekarz może zdecydować o rozpoczęciu leczenia po tygodniu od urodzenia dziecka.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu tego leku u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy, senność, drżenie lub uczucie wirowania. W przypadku wystąpienia takich objawów należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować lek Posela

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek należy przyjmować doustnie.

W przypadku stosowania u dzieci w wieku poniżej sześciu lat przed przyjęciem tabletkinależy rozkruszyć.

Należy przyjąć liczbę tabletek przepisanych przez lekarza naraz, popijając wodą, na pusty żołądek. Nie należy nic jeść dwie godziny przed lub po przyjęciu tabletek. Powodem jest to, że nie wiadomo, jak pokarm wpływa na wchłanianie leku w organizmie.

Jaką dawkę leku przyjmować

 • Leczenie polega na podaniu jednorazowej dawki.
 • Należy przyjąć liczbę tabletek przepisanych przez lekarza naraz.
 • Dawka zależy od rodzaju choroby oraz masy ciała i wzrostu pacjenta.
 • Lekarz powie pacjentowi, ile tabletek przyjąć.

Leczenie strongyloidozy jelitowej

MASA CIAŁA (kg)
DAWKA (liczba tabletek 3 mg)
15 do 24  jedna
25 do 35  dwie
36 do 50  trzy
51 do 65 cztery
66 do 79  pięć
≥ 80  sześć


Leczenie mikrofilaremii wywołanej przez Wuchereria bancrofti

MASA CIAŁA (kg) DAWKOWANIE
przy 
podawaniu raz na 6 miesięcy
(liczba tabletek 3 mg)
DAWKOWANIE
przy
podawaniu raz na 12 miesięcy 
(liczba tabletek 3 mg)
15 do 25  jedna  dwie
26 do 44  dwie  cztery
45 do 64  trzy  sześć
65 do 84  cztery  osiem


Schemat ten jest powtarzany co 6 lub co 12 miesięcy.
W przypadku braku możliwości ustalenia masy ciała pacjenta dawkę iwermektyny należy określić na
podstawie wzrostu pacjenta:

WZROST (cm)

DAWKOWANIE
przy podawaniu raz na 6 miesięcy
(liczba tabletek 3 mg)

DAWKOWANIE przy
podawaniu raz na 12 miesięcy
(liczba tabletek 3 mg)
90 do 119  jedna  dwie
120 do 140 dwie  cztery
141 do 158  trzy  sześć
> 158  cztery  osiem


 
Leczenie świerzbu ludzkiego

 • Dawka to 200 mikrogramów iwermektyny na każdy kilogram masy ciała. Lekarz powie pacjentowi, ile tabletek należy przyjąć.
 • Skuteczność leczenia może być potwierdzona po upływie 4 tygodni.
 • Lekarz może zdecydować o podaniu drugiej dawki w ciągu 8 do 15 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku POSELA jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku POSELA
Należy przyjąć dokładnie taką dawkę leku, jaką zalecił lekarz. Po przyjęciu zbyt dużej ilości tego leku u niektórych pacjentów dochodziło do zaburzeń świadomości lub śpiączki.
W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości tego leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku POSELA
Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Pacjent powinien przerwać stosowanie iwermektyny i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli zauważy u siebie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów:

 • zaczerwienione, płaskie, tarczowate lub okrągłe plamy na tułowiu, często z położonymi w ich środku pęcherzami, łuszczenie się skóry, owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i w obrębie oczu. Wystąpienie takich poważnych wysypek skórnych może być poprzedzone gorączką i objawami grypopodobnymi (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

Działania niepożądane zwykle nie są poważne i nie trwają długo. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u osób zakażonych kilkoma pasożytami, a w szczególności w przypadku zakażenia Loa loa. Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Reakcje alergiczne
Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Objawy mogą obejmować:

 • nagłą gorączkę
 • nagłe reakcje skórne (takie jak wysypka lub swędzenie) lub inne poważne reakcje skórne
 • trudności w oddychaniu.

Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Inne działania niepożądane

 • choroba wątroby (ostre zapalenie wątroby)
 • zmiany w niektórych badaniach laboratoryjnych (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie liczby eozynofilów)
 • krew w moczu
 • zaburzenia świadomości lub śpiączka.

Poniższe działania niepożądane zależą od tego, w jakim celu stosuje się lek POSELA oraz również od tego, czy pacjent ma jakiekolwiek inne infekcje.
Osoby z jelitową strongyloidozą (anguillulosis) mogą mieć następujące działania niepożądane:

 • uczucie niezwykłego osłabienia
 • utrata apetytu, ból brzucha, zaparcie lub biegunka
 • nudności lub wymioty
 • uczucie senności lub zawroty głowy
 • dreszcze

Ponadto w przypadku strongyloidozy jelitowej (anguillulosis) w kale mogą znajdować się dorosłe glisty.
Osoby z mikrofilaremią spowodowaną filariozą limfatyczną wywołaną przez Wuchereria bancrofti mogą mieć następujące działania niepożądane:

 • pocenie się lub gorączka
 • ból głowy
 • uczucie niezwykłego osłabienia
 • bóle mięśni, stawów i całego ciała
 • utrata apetytu, nudności
 • ból brzucha (ból brzucha i nadbrzusza)
 • kaszel lub ból gardła
 • dyskomfort podczas oddychania
 • niskie ciśnienie krwi podczas wstawania - mogą wystąpić zawroty głowy lub oszołomienie
 • dreszcze
 • zawroty głowy
 • ból lub dyskomfort w jądrze.

Osoby ze świerzbem mogą mieć następujące działania niepożądane:

 • swędzenie (świąd) może nasilać się na początku leczenia. Zwykle nie trwa długo.

Osoby z ciężką infekcją wywołaną przez Loa loa mogą mieć następujące działania niepożądane:

 • nieprawidłowa czynność mózgu
 • ból szyi lub pleców
 • krwawienie w białkach oczu (znane również jako zaczerwienienie oczu)
 • brak tchu
 • utrata kontroli nad pęcherzem lub jelitami
 • trudności ze staniem lub chodzeniem
 • zmiany stanu psychicznego
 • uczucie senności lub splątania
 • brak reagowania na inne osoby lub zapadanie w śpiączkę.

Osoby zakażone przez Onchocerca volvulus, który powoduje ślepotę rzeczną, mogą mieć następujące działania niepożądane:

 • swędzenie lub wysypka
 • bóle stawów lub mięśni
 • gorączka
 • nudności lub wymioty
 • obrzęk węzłów chłonnych
 • obrzęk, zwłaszcza dłoni, kostek lub stóp
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie). Podczas wstawania możesz odczuwać zawroty głowy lub oszołomienie
 • szybkie tętno
 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zmiany widzenia i inne problemy z oczami, takie jak infekcja, zaczerwienienie lub niezwykłe odczucia
 • krwawienie w białkach oczu lub obrzęk powiek
 • możliwość pogorszenia astmy.

Jak przechowywać lek Posela

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Co zawiera lek Posela


Substancją czynną leku jest iwermektyna. Jedna tabletka zawiera 3 mg iwermektyny.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze): celuloza mikrokrystaliczna (E 460), skrobia żelowana kukurydziana, butylohydroksyanizol (E 320), magnezu stearynian (E 470b).

Dodatkowe informacje

Podmiot odpowiedzialny
SUBSTIPHARM
24 rue Erlanger
75016 Paryż
Francja