*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Proaxon 1 g/10 ml 10 Saszetek

Opis produktu

Proaxon 1000 mg/10 ml, Roztwór Doustny, 10 Saszetek

Co to jest Proaxon i w jakim celu się go stosuje

Lek Proaxon zawiera jako substancję czynną cytykolinę, która należy do grupy leków zwanych psychostymulującymi i nootropowymi (tzw. „wzmacniaczami pamięci”). Leki te działają poprzez poprawę funkcjonowania mózgu.

Lek Proaxon stosuje się w leczeniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych, których przyczyną są:

 • przerwy w dostawie krwi do mózgu w wyniku powstania zakrzepu lub uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu (np. udar);
 • urazy głowy (np. powstałe wskutek uderzenia).

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Proaxon

Kiedy nie stosować leku Proaxon:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cytykolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone napięcie układu nerwowego przywspółczulnego, które jest poważną chorobą objawiającą się niskim ciśnieniem krwi, nadmiernym poceniem się, przyspieszonym biciem serca i omdleniami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Proaxon należy omówić to z lekarzem jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, ponieważ lek ten może powodować
napady astmy.

Dzieci i młodzież
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Proaxon u dzieci, dlatego lek ten może być podawany jedynie, gdy lekarz zdecyduje, że jest to konieczne.

Lek Proaxon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cytykolina nasila działania L-dopy (zwanej także lewodopą), dlatego jednoczesne stosowanie tych leków nie powinno być podejmowane bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
L-dopa stosowana jest w leczeniu choroby Parkinsona. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cytykoliny z meklofenoksatem, który jest lekiem pobudzającym pracę mózgu.

Proaxon z jedzeniem i piciem

Proaxon może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Leku Proaxon nie należy stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub karmi piersią, chyba że lekarz uzna, że jest to konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Proaxon nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek ten może wywoływać napady astmy, w szczególności u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy.

Jak stosować lek Proaxon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to 1 do 2 saszetek na dzień, w zależności od ciężkości objawów choroby.
Lek ten może być przyjmowany bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w 120 ml wody (ok. pół szklanki wody), podczas lub pomiedzy posiłkami.

1. Należy chwycić saszetkę leku Proaxon 1000 mg i mocno ją potrząsnąć.
2. Drugą ręką należy rozerwać saszetkę wzdłuż perforowanej linii.
3. Lek można przyjmować bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w połowie szklanki wody (120 ml).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Proaxon
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Należy zabrać ze sobą opakowanie leku lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Proaxon
Należy przyjąć dawkę leku tak szybko jak to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Proaxon
Lekarz określi, jak długo należy stosować lek Proaxon. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • omamy,
 • bóle głowy, zawroty głowy,
 • zmiany w ciśnieniu krwi (zwiększone lub zmniejszone ciśnienie krwi),
  trudności w oddychaniu (duszność),
 • nudności, wymioty, biegunka,
 • zaczerwienienie twarzy, pokrzywka, wysypka, plamica,
 • obrzęki,
 • dreszcze.

Jak przechowywać Proaxon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Co zawiera Proaxon

Substancją czynną leku jest cytykolina.
Jeden mililitr roztworu zawiera 100 mg cytykoliny (w postaci soli sodowej).
Każda saszetka (10 ml roztworu) zawiera 1000 mg cytykoliny (w postaci soli sodowej).

Pozostałe składniki: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420), glicerol, propylu parahydroksybenzoesan (E216), metylu parahydroksybenzoesan (E218), potasu sorbinian,
sodu sacharynian, gliceroformal, czerwień koszenilowa (E124), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Lek Proaxon zawiera sorbitol (E420).
Lek zawiera 2000 mg sorbitolu w każdej saszetce, co odpowiada 200 mg/ml. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
Lek Proaxon zawiera propylu parahydroksybenzoesan (E216), metylu parahydroksybenzoesan (E218) i czerwień koszenilową (E124).
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Lek zawiera 80,83 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej saszetce. Odpowiada to
4,04% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

Dodatkowe informacje

Podmiot odpowiedzialny
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań