*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Vaciclor 500 mg 10 Tabletek

Opis produktu

1. Co to jest lek Vaciclor i w jakim celu się go stosuje

Vaciclor należy do grupy leków zwanych przeciwwirusowymi. Działa poprzez zabijanie lub
hamowanie wzrostu wirusów opryszczki zwykłej (HSV), wirusów ospy wietrznej i półpaśca (VZV)
oraz wirusów cytomegalii (CMV).

Lek Vaciclor można stosować w:
− leczeniu półpaśca (u dorosłych)
− leczeniu zakażeń skóry i narządów płciowych wywołanych wirusem opryszczki zwykłej
   (u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat), a także w celu zapobiegania nawrotom tych
   zakażeń
− leczeniu opryszczki wargowej (u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat)
− zapobieganiu zakażeniom wirusem cytomegalii (CMV) po przeszczepie narządów (u dorosłych
   i młodzieży w wieku powyżej 12 lat)
− leczeniu i zapobieganiu nawracającym zakażeniom oka wirusem opryszczki zwykłej (HSV) (u
   dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vaciclor

Kiedy nie stosować leku Vaciclor
− jeśli pacjent ma uczulenie na walacyklowir, acyklowir lub którykolwiek z pozostałych
   składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
− jeśli kiedykolwiek po przyjęciu walacyklowiru wystąpiła długotrwała wysypka powiązana z
   gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, zwiększonym poziomem enzymów wątrobowych
   i / lub eozynofilią (reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi).

Nie stosować leku Vaciclor, jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta. W razie wątpliwości należy
skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania
leku Vaciclor.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Vaciclor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
− u pacjenta występuje choroba nerek
− u pacjenta występuje choroba wątroby
− pacjent ma więcej niż 65 lat
− pacjent ma słaby układ odpornościowy

Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy dotyczą go powyższe okoliczności, powinien skonsultować się
z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Vaciclor.


Zachowaj szczególną ostrożność stosując Vaciclor - ważne informacje:

Podczas stosowania walacyklowiru zgłaszano reakcje polekowe znane jako DRESS (ang. Drug Rash
with Eosinophilia and Systemic Symptoms) z towarzyszącą eozynofilią i objawami
ogólnoustrojowymi. DRESS początkowo przypomina objawy grypopodobne z towarzyszącą wysypką
na twarzy, a następnie objawia się jako długotrwała wysypka z wysoką temperaturą ciała,
podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych widocznym w badaniach krwi, oraz wzrostem
liczby białych krwinek (eozynofilia) i powiększeniem węzłów chłonnych.

Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka w połączeniu z gorączką i powiększeniem węzłów chłonnych,
należy przerwać stosowanie walacyklowiru i skontaktować się z lekarzem lub natychmiast

poszukać pomocy lekarskiej.

Zapobieganie przeniesieniu na innych opryszczki narządów płciowych

Jeśli pacjent przyjmuje lek Vaciclor w celu zapobieżenia przeniesieniu opryszczki narządów
płciowych lub w przeszłości przebył takie zakażenie, powinien kontynuować stosowanie
bezpiecznych praktyk seksualnych, między innymi stosować prezerwatywy. Jest to ważne, aby

zapobiec przeniesieniu zakażenia na innych. Pacjent nie powinien odbywać stosunków
płciowych, jeśli na narządach płciowych występują u niego nadżerki lub pęcherze.


Lek Vaciclor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to także leków
wydawanych bez recepty, w tym leków ziołowych.

Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki działające na nerki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi
lub farmaceucie. Dotyczy to takich leków, jak: aminoglikozydy, organiczne związki platyny, środki
kontrastujące zawierające jod, metotreksat, pentamidyna, foskarnet, cyklosporyna, takrolimus,
cymetydyna i probenecyd.

Jeśli pacjent przyjmuje Vaciclor w leczeniu półpaśca lub po przeszczepie narządu, zawsze powinien
powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie.

Ciąża i karmienie piersią

Walacyklowir nie jest zwykle zalecany do stosowania podczas ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub
karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem tego leku . Lekarz prowadzący rozważy
korzyści dla pacjentki w stosunku do ryzyka dla dziecka, wynikającego ze stosowania przez matkę
leku Vaciclor podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Vaciclor może powodować działania niepożądane, które zaburzają zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy wówczas prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewien, że
czuje się dobrze.

3. Jak stosować lek Vaciclor

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku, jaką pacjent powinien stosować, zależy od przyczyny przepisania leku Vaciclor przez
lekarza prowadzącego. Lekarz omówi to z pacjentem.

Leczenie zakażeń wirusem półpaśca
− Zwykle stosowana dawka to 1000 mg (jedna tabletka 1000 mg lub dwie tabletki 500 mg) trzy razy
   na dobę.
− Lek Vaciclor należy przyjmować przez 7 dni.

Leczenie opryszczki wargowej
− Zwykle stosowana dawka to 2000 mg (dwie tabletki 1000 mg lub cztery tabletki 500 mg) dwa razy
   na dobę.
− Drugą dawkę należy przyjąć 12 godzin (nie wcześniej niż 6 godzin) po pierwszej dawce.
− Lek Vaciclor należy przyjmować tylko przez jeden dzień (dwie dawki).

Leczenie zakażenia skóry i narządów płciowych wirusem opryszczki zwykłej
− Zwykle stosowana dawka to 500 mg (jedna tabletka 500 mg lub dwie tabletki 250 mg) dwa razy na
   dobę.
− W pierwszym zakażeniu należy stosować lek Vaciclor przez 5 dni lub do 10 dni, jeśli tak zaleci
   lekarz prowadzący. Jeśli nastąpi nawrót zakażenia, czas leczenia wynosi zwykle 3-5 dni.

Zapobieganie nawrotom zakażenia wirusem opryszczki zwykłej
− Zwykle stosowana dawka to 500 mg raz na dobę.
− Niektórzy pacjenci z bardzo częstymi nawrotami mogą uzyskać dodatkową korzyść, przyjmując
   jedną tabletkę 250 mg dwa razy na dobę.
− Lek Vaciclor należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący.

Zapobieganie rozwojowi zakażenia wirusem cytomegalii
− Zwykle stosowana dawka to 2000 mg (dwie tabletki 1000 mg lub cztery tabletki 500 mg) cztery
   razy na dobę.
− Należy przyjmować dawkę co 6 godzin.
− Zwykle rozpoczyna się przyjmowanie leku Vaciclor jak najszybciej po zabiegu.
− Lek Vaciclor należy stosować przez około 90 dni po zabiegu, do czasu aż lekarz prowadzący zaleci
   zaprzestanie przyjmowania.

Lekarz prowadzący może zmodyfikować dawkę leku Vaciclor, jeśli:
− pacjent jest w wieku powyżej 65 lat.
− pacjent ma słaby układ odpornościowy.
− pacjent ma chore nerki.

Jeśli którakolwiek z powyższych okoliczności dotyczy pacjenta, należy porozmawiać o tym z lekarzem
prowadzącym.

Przyjmowanie leku

− Lek należy przyjmować doustnie.
− Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
− Lek Vaciclor należy stosować każdego dnia o tej samej porze.
− Lek Vaciclor należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat lub mający chore nerki

Bardzo ważne jest, aby podczas stosowania leku Vaciclor pacjent pił wodę regularnie w ciągu
dnia. To pomoże ograniczyć występowanie niepożądanych działań ze strony nerek lub układu
nerwowego. Lekarz prowadzący będzie uważnie kontrolował, czy u pacjenta występują takie objawy.
Działania niepożądane ze strony układu nerwowego mogą obejmować dezorientację lub pobudzenie,
lub niezwykłą senność, lub ospałość.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Vaciclor nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vaciclor
Vaciclor zwykle nie jest szkodliwy, chyba że pacjent przyjmie przez kilka dni zbyt dużą dawkę. Jeśli
pacjent przyjął za dużo tabletek mogą wystąpić u niego nudności, wymioty problemy z nerkami,
dezorientacja, pobudzenie, obniżenie świadomości, omamy (widzenie nieistniejących rzeczy), utrata
przytomności. Jeśli pacjent przyjął za dużo tabletek leku Vaciclor, powinien zwrócić się do lekarza
prowadzącego lub farmaceuty. Należy mieć ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Vaciclor
− Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją, gdy tylko sobie o tym przypomni.
   Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.
− Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę:

Należy przerwać stosowanie leku Vaciclor i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u
pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja). Występują one rzadko u osób stosujących Vaciclor.
   Gwałtownie pojawiające się objawy obejmują:
   − zaczerwienienie, swędzącą wysypkę skórną
   − obrzęk warg, twarzy, szyi i gardła, powodujący trudności w oddychaniu (obrzęk
      naczynioruchowy)
   − obniżenie ciśnienia krwi prowadzące do zapaści.

Wysypki skórne lub zaczerwienienie
. Niepożądane reakcje skórne mogą objawiać się jako wysypka
z pęcherzami lub bez pęcherzy. Może wystąpić podrażnienie skóry, obrzęk (zespół DRESS) oraz
gorączka i objawy grypopodobne.

Podczas stosowania tego leku, mogą również wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane
(może wystąpić częściej niż u 1 na 10
pacjentów):
− ból głowy

Często występujące działania niepożądane
(może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):
− nudności
− zawroty głowy
− wymioty
− biegunka
− reakcja skórna po kontakcie ze światłem słonecznym (uczulenie na światło)
− wysypka
− swędzenie (świąd)

Niezbyt często występujące działania niepożądane
(może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):
− dezorientacja
− widzenie lub słyszenie obrazów i dźwięków nieistniejących w rzeczywistości (omamy)
− uczucie silnej senności
− drżenia
− uczucie pobudzenia
Powyższe działania niepożądane ze strony układu nerwowego zwykle występują u osób z chorobą
nerek, w podeszłym wieku lub u pacjentów po przeszczepie narządów przyjmujących duże dawki leku
Vaciclor, 8 g lub więcej na dobę. Ustępują zwykle po zaprzestaniu stosowania leku Vaciclor lub po
zmniejszeniu dawki.

Inne niezbyt często występujące działania niepożądane:
− skrócenie oddechu (duszność)
− uczucie dyskomfortu w żołądku
− wysypka, czasami swędząca, pokrzywkopodobna (pokrzywka)
− ból w dole pleców (ból nerek)
− krew w moczu (krwiomocz)

Niezbyt często występujące działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:
− zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)
− zmniejszenie liczby płytek krwi, biorących udział w procesie krzepnięcia krwi (małopłytkowość)
− zwiększenie aktywności niektórych substancji wytwarzanych w wątrobie.

Rzadko występujące działania niepożądane
(może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):
− chwiejność przy poruszaniu się i brak koordynacji (ataksja)
− powolna, niewyraźna mowa (dyzartria)
− drgawki
− zaburzenia czynności mózgu (encefalopatia)
− utrata przytomności (śpiączka)
− zaburzenia orientacji (splątanie) lub zaburzenia kojarzenia (delirium)

Powyższe działania niepożądane ze strony układu nerwowego zwykle występują u osób z chorobą
nerek, w podeszłym wieku lub u pacjentów po przeszczepie narządów, przyjmujących duże dawki leku
Vaciclor, 8 g lub więcej na dobę. Ustępują zwykle po zaprzestaniu stosowania leku Vaciclor lub po
zmniejszeniu dawki.

Inne rzadkie działania niepożądane:
− dolegliwości ze strony nerek, gdy pacjent nie oddaje moczu lub oddaje go za mało.

Nieznana częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
− DRESS (ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) reakcja polekowa z
   towarzyszącą eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi znana również jako zespół
   nadwrażliwości na lek, która charakteryzuje się rozległą wysypką, wysoką temperaturą ciała,
   zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych, nieprawidłowościami we krwi
   (eozynofilia), powiększeniem węzłów chłonnych i możliwym zajęciem narządów
   wewnętrznych. Patrz także punkt 2.
− zapalenie nerek (cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek)

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vaciclor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku lub
pojemniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vaciclor
− Substancją czynną jest walacyklowir. Każda tabletka zawiera 500 mg lub 1000 mg walacyklowiru
   (w postaci walacyklowiru chlorowodorku jednowodnego).
− Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, magnezu stearynian;
   otoczka tabletki (Opadry White Y-5-7068): hypromeloza 3 cP, hydroksypropyloceluloza, tytanu
   dwutlenek (E171), makrogol 400, hypromeloza 50 cP.

Jak wygląda lek Vaciclor i co zawiera opakowanie
Tabletki leku Vaciclor są owalne, białe, obustronnie wypukłe i powlekane, o następujących
wymiarach i oznaczeniach:
tabletki 500 mg: 17,6 × 8,8 mm z oznakowaniem „VC2” po jednej stronie
tabletki 1000 mg: 22 × 11 mm z oznakowaniem „VC3” po jednej stronie

Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:
tabletki powlekane 500 mg: opakowania po 10 sztuk lub 42 sztuki
tabletki powlekane 1000 mg: opakowania po 21 lub 28 sztuk

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Islandia

Wytwórca
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
Dupnitsa 2600
Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw
w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa