Venoruton 300

44.99 44,99 zł
Brak w magazynie
  • darmowy odbiór w sklepie
  • dostawa już od 9,99zł w ciągu 2 dni
  • bezpieczne płatności online
10657
Opis produktuVenoruton 300
- kapsułki twarde.

OTC – Lek wydawany bez recepty
Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB nr R/2081

SKŁAD

Jedna kapsułka zawiera 300 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi).

Zmniejsza obrzęki oraz łagodzi objawy podmiotowe takie jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg.

Produkt jest stosowany również w leczeniu objawowym hemoroidów oraz może być stosowany pomocniczo w mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy.


DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Przewlekła niewydolność żylna i jej objawy

Szereg badań prowadzonych w celu określenia skutecznej dawki, gdzie testowano dawki od 500 mg do 2000 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na dobę, przez okres od 1 do 3 miesięcy wykazało, że optymalną stosowaną dawką w dawkowaniu początkowym jest 1 kapsułka 3 razy na dobę.

Dawkowanie to powinno być podtrzymane do całkowitego ustąpienia objawów i obrzęku.

Leczenie może być kontynuowane jako terapia podtrzymująca i należy stosować takie samo dawkowanie lub dawkowanie podtrzymujące, stosując dawkę minimalną 500-600 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na dobę, co odpowiada 1 kapsułce 2 razy na dobę.

Leczenie może zostać przerwane po całkowitym ustąpieniu objawów i obrzęku. W przypadku ponownego pojawienia się objawów, leczenie może zostać powtórzone przy zastosowaniu takiego samego dawkowania lub dawkowania podtrzymującego: 1 kapsułka o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów 2 razy na dobę.

Leczenie dolegliwości hemoroidalnych

Okres leczenia wynosi od jednego do czterech tygodni. 

Dawkowanie zastosowane w badaniach klinicznych leczenia hemoroidów jest zgodne z dawkowaniem rekomendowanym powyżej w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i powikłaniach z tym związanych.

Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem wyłącznie osób w podeszłym wieku, dlatego nie można ustalić szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu w przewlekłej niewydolności żylnej u osób w tej grupie wiekowej.

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży. W tej grupie wiekowej przewlekła niewydolność żylna występuje rzadko.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Venoruton 300 u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej.


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Pacjenci, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek, nie powinni stosować produktu leczniczego Venoruton 300, ponieważ może nie  wystąpić spodziewane działanie terapeutyczne.

Stosowanie produktu Venoruton 300 u dzieci.

Produktu leczniczego nie zaleca się stosować u dzieci.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W rzadkich przypadkach produkt Venoruton 300 może powodować działania niepożądane ze strony żołądka i jelit oraz reakcje skórne takie jak: zaburzenia żołądka i jelit, wzdęcia, biegunka, ból brzucha, dyskomfort w żołądku, niestrawność, wysypka, świąd lub pokrzywka. Bardzo rzadko występują zawroty głowy, ból głowy, nagłe zaczerwienienie, zmęczenie lub reakcje nadwrażliwości takie jak reakcje anafilaktyczne.

 

Wszystkie związane ze stosowaniem produktu leczniczego działania niepożądane zestawiono
według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz konwencji dotyczącej częstości MedDRA

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

 

Bardzo Rzadko (< 1/10 000)

 

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Reakcje rzekomoanafilaktyczne,

 

Reakcje nadwrażliwości

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Zawroty głowy

Bóle głowy

Zaburzenia naczyniowe

 

Uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia przewodu pokarmowego

 

Wzdęcia

 

Bóle brzucha

 

Biegunka

 

Uczucie dyskomfortu w żołądku

 

Niestrawność

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

 

Wyprysk

 

Pokrzywka

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Zmęczenie

 

 

Znużenie


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o

 

v. XII.2015

Informacje dodatkowe
  • Kategoria Wzmocnienie naczyń krwionośnych
  • Efekt Substancja czynna preparatu działa ochronnie na naczynia krwionośne, zmniejszając przepuszczalność kapilar i zwiększając ich odporność, likwidując obrzęki.
Substancja czynna o-(beta-Hydroksyethyl)-rutosid(Oxerutinum)
Podmiot odpowiedzialny NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Typ Leku OTC

Zezwolenie nr WIF.WA.II.8520.4.45.2014.DB, wydane w dniu 22 kwietnia 2014 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10.