*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
Stetoskop

Badania na serce i choroby układu krążenia. Sprawdź jakie badania kontrolne wykonać na choroby serca i układu krążenia!

oroby układu krążenia (ChUK) są wiodącą przyczyną zgonów zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Są też istotną przyczyną niepełnosprawności. Głównymi chorobami, z którymi borykają się pacjenci są niewydolność serca, udar mózgu i incydenty niedokrwienia (zawały) serca. Najważniejsze przyczyny tych chorób to styl życia oraz czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy.

Jakie są czynniki ryzyka w chorobach serca i układu krążenia?

Do czynników ryzyka wystąpienia chorób serca i układu krążenia zalicza się przede wszystkim:

 • palenie tytoniu;
 • nieprawidłową dietę - bogatą np. w tłuszcze nasycone, napoje słodzone, podkreślane jest także ryzyko związane ze spożywaniem alkoholu;
 • brak regularnej aktywności fizycznej;
 • nadciśnienie tętnicze - jest to najważniejszy czynnik ryzyka ChUK w polskiej populacji;
 • dyslipidemię - za najważniejszy parametr uznaje się stężenie cholesterolu frakcji LDL;
 • nadmiar masy ciała - szczególnie niekorzystne jest nagromadzenie tłuszczu trzewnego.

Produkty na serce i krążenie

Na czym polega Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia?

W Polsce choroby krążenia uznawane są za istotny problem - w naszym kraju umieralność na tę grupę chorób jest jedną z najwyższych w Europie. Dlatego utworzony został program dedykowany obniżaniu umieralności na choroby układu krążenia. Ma on na celu obniżenie zachorowalności i umieralności o 20% (w populacji objętej programem). Dzięki programowi można szybko wykrywać chorobę, zwiększyć wykrywalność i podwyższyć skuteczność leczenia.

Kto jest objęty programem? Osoby w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (w danym roku kalendarzowym), u których nie rozpoznano choroby układu krążenia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z programu profilaktyki ChUK. Do programu kwalifikują się także osoby o szczególnie wysokim ryzyku rozwinięcia chorób układu krążenia:

 • obciążone nadciśnieniem tętniczym;
 • posiadające zaburzenia gospodarki lipidowej, np. podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego lub triglicerydów;
 • palące papierosy;
 • z niską aktywnością ruchową;
 • mające nadwagę lub otyłość;
 • mające upośledzoną tolerancję glukozy, w tym cukrzycy;
 • mające podwyższone stężenie fibrynogenu;
 • mające podwyższone stężenie kwasu moczowego;
 • obciążone nadmiernym stresem;
 • nieracjonalnie się odżywiające;
 • mężczyźni;
 • mające obciążenia genetyczne.

Kto kwalifikuje do programu? Aby zakwalifikować się do programu należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas wizyty lekarz przeprowadzi wywiad oraz zidentyfikuje czynniki ryzyka. Wykona także badanie fizykalne.

Czy potrzebne jest skierowanie? Nie.

Czy do programu zgłasza się raz w życiu? Nie, zaleca się, by badania powtórzyć po 5 latach.

Jakie badania są wykonywane w ramach programu? Oprócz edukacji w zakresie zdrowego stylu życia wykonany zostanie pomiar ciśnienia tętniczego. Wykonane zostaną także badania laboratoryjne:

Bibliografia

 1. https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000736/O/D20190736.pdf
 3. Maciąg, D., Grzegorska, K., Cichońska, M., Marcinkowski, J. T., & Pedagogiki Nauk Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu Przedsiębiorczości Ostrowcu Świętokrzyskim, W. (2012). Profilaktyka chorób układu krążenia prowadzona w podstawowej opiece zdrowotnej Prophylaxis of the cardiovascular diseases in primary health care. http://www.phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-2-377.pdf
 4. Kornacewicz-Jach, Z., Podolec, P., Kopeć, G., Pająk, A., Zdrojewski, T., Naruszewicz, M., Stańczyk, J., Undas, A., Kozek, E., Tykarski, A., Opala, G., Windak, A., Torbicki, A., & Musiał, J. (n.d.). Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dotyczące profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych u kobiet. Retrieved April 24, 2022, from pfp.edu.pl
 5. Jankowski, P. (2017). Zasady profilaktyki chorób układu krążenia w 2018 roku (Recommendations for cardiovascular disease prevention in 2018). Kardiologia Inwazyjna, 5(12), 42–48.
Udostępnij:

Autor Magdalena Bernisz Zobacz profil
Studentka V roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do jej zainteresowań należą patomorfologia, toksykologia oraz choroby wewnętrzne - w szczególności gastroenterologia oraz hematologia. Interesuje się także dermatologią, zwłaszcza chłoniakami i innymi rozrostami nowotworowymi skóry. Prywatnie trenuje triathlon, a w wolnym czasie zajmuje się tworzeniem ilustracji oraz portretów cyfrowych.
Farmaceuta
Potrzebujesz darmowej porady? Zapytaj farmaceutę
Następna porada
Głód fizyczny, zachcianka czy ochota? Po czym poznać, czy faktycznie chcesz jeść? Sprawdź! Czytaj więcej