*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
Bóle kręgosłupa i stawów

Bóle stawów? Zacznij od diagnostyki! Jakie badania wykonać na choroby reumatyczne? Sprawdź listę badań laboratoryjnych!

Reumatologia jest rozległą dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami układu ruchu, a w tym przede wszystkim zapalnymi chorobami stawów i kręgosłupa, układowymi chorobami tkanki łącznej, zapaleniami naczyń, czy niektórymi chorobami kości. Jeśli cierpisz na bóle stawów, mięśni czy bóle reumatyczne, możesz zacząć od wykonania podstawowych badań z krwi. W diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób reumatycznych wykorzystuje się szereg badań laboratoryjnych. Oto krótki opis kilku podstawowych!

Czym jest odczyn Biernackiego (OB)? Na czym polega badanie OB?

Szybkość opadania krwinek czerwonych jest jednym z nieswoistych wskaźników aktywności procesu zapalnego. Do jego przyspieszenia może dochodzić w licznych chorobach reumatologicznych, na przykład zapaleniach stawów i układowych chorobach tkanki łącznej, ale również w chorobach zakaźnych, nowotworowych, hematologicznych, w ciąży, po urazach czy zabiegach.

Czym jest białko C-reaktywne (CRP)? Na czym polega badanie CRP?

CRP jest białkiem ostrej fazy, należy podobnie jak OB do nieswoistych wskaźników aktywności procesu zapalnego. Co jego wzrostu dochodzi w chorobach reumatologicznych, ale również w licznych innych schorzeniach zapalnych, zakażeniach, nowotworach, po urazach, zabiegach czy w ciąży.

Czym jest morfologia krwi obwodowej? Na czym polega badanie?

Morfologia krwi obwodowej jest jednym z najważniejszych badań we wszystkich dziedzinach medycyny. W przypadku chorób reumatologicznych do najczęściej spotykanych odchyleń należą niedokrwistość, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia płytek krwi, czy odchylenia w parametrach układu białokrwinkowego- zwiększone lub zmniejszone stężenia białych krwinek, i ich subpopulacji. Śledzenie zmian wartości parametrów morfologii krwi jest pomocne zarówno w diagnostyce i monitorowaniu chorób, jak i ocenie ewentualnych działań niepożądanych leczenia.

Czym jest czynnik reumatoidalny (RF)? Na czym polega badanie RF?

Czynnik reumatoidalny to autoprzeciwciało, które skierowane jest przeciw dwóm domenom regiony Fc immunoglobulin klasy G. Występuje on często u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, jego obecność wykrywa się również w wielu innych chorobach reumatologicznych. Może  być obecny również w chorobach zakaźnych, zapalnych chorobach wątroby, płuc, chorobach nowotworowych, a także u ludzi zdrowych, przy czym u tych ostatnich częstość jego występowania wzrasta wraz z wiekiem.

  1. Reumablok Akut Forte Maść
    preparat na stawy
    Cena od 24,99 zł Cena regularna 26,99 zł

Czym jest badanie na przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP?

Przeciwciała anty-CCP to autoprzeciwciała reagujące z dominantami antygenowymi zawierającymi cytrulinę. Oznaczenie ich obecności stosuje się w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.

Czym jest badanie na przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)?

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) to autoprzeciwciała reagujące ze składnikami jądra komórkowego. Obecnie wykorzystuje się metodę pozwalającą wykrywać również autoprzeciwciała reagujące z innymi składnikami komórek, na przykład znajdującymi się w ich cytoplazmie, dlatego postuluje się zmianę nazwy badania.

W praktyce klinicznej wykorzystywane są testy wykrywające obecność przeciwciał przeciwjądrowych, pozwalające na określenie ich typu, ocenę ilości (miana), a także badania pozwalające na identyfikację obecności przeciwciał przeciw konkretnym antygenom. W reumatologii badanie jest wykorzystywane w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej, jednak wynik dodatni nie jest równoznaczny z rozpoznaniem. Obecność przeciwciał przeciwjądrowych stwierdza się bowiem również u osób zdrowych.

Czym jest badanie na przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA)?

Przeciwciała ANCA to autoprzeciwciała, które regują z antygenami cytoplazmy neutrofilów, czyli granulocytów obojętnochłonnych. Ich oznaczenie znajduje zastosowanie w diagnostyce zapaleń naczyń.

Czym jest badanie na przeciwciała antyfosfolipidowe?

Prezciwciała antyfosfolipidowe to autoprzeciwciała przeciw białkom osocza, które wykazują powinowactwo do ujemnie naładowanych fosfolipidów błony komórkowej, oraz przeciw tym fosfolipidom. Do tej grupy należy wiele przeciwciał, w praktyce klinicznej najczęściej oznaczanymi są przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie I, antykardiolipinowe i antykoagulant toczniowy. Ich oznaczenie stosuje się w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego. Mogą występować u ludzi zdrowych, choć rzadko.

Badania laboratoryjne w reumatologii są ważnym elementem diagnostyki i monitorowania leczenia chorób. Ich wyniki wymagają jednak interpretacji przez doświadczonego specjalistę, łącznie z oceną objawów zgłaszanych przez chorego, wynikiem badania fizykalnego wykonanego przez reumatologa i wynikami badań dodatkowych w tym badań obrazowych. Dopiero ocena wszystkich tych elementów pozwala na postawienie rozpoznania lub wykluczenie choroby.

Bibliografia

  1. Puszczewicz „Badania serologiczne w chorobach reumatycznych” w Wielka Interna- Reumatologia, wyd. Medical Tribune Polska, wyd. II, s. 32-36
  2. Białkowska-Puszczewicz, M. Puszczewicz „Nieswoiste wskaźniki aktywności procesu zapalnego i chorobowego” w Wielka Interna- Reumatologia, wyd. Medical Tribune Polska, wyd. II, s.27-31,
  3. Nowak, P. Wiland „VII Choroby reumatyczne, C1 Badania laboratoryjne” w Interna Szczeklika 2022, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2022, s. 2032-2040
Udostępnij:

Autor Patrycja Królikiewicz-Kurek Zobacz profil
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim. Zainteresowania zawodowe głównie w dziedzinie chorób wewnętrznych i reumatologii. Prywatnie miłośniczka literatury i pięknych krajobrazów.
Farmaceuta
Potrzebujesz darmowej porady? Zapytaj farmaceutę
Następna porada
Bóle kostne i osłabienie mięśni? To może być osteomalacja! Czym jest osteomalacja i jak ją leczyć? Poznaj przyczyny i objawy choroby metabolicznej kości! Czytaj więcej